06-02-2012

Bunnik 2 februari 2012Minister Schippers (VWS) heeft akkoord gegeven voor de start van een vierjarig landelijk beweegprogramma van het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sport aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. In een vroeg stadium stimuleert het programma de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. Een Sportloket vormt hierbij de verbindende schakel tussen de zorgsector en de sportwereld. Zo wordt een impuls gegeven aan een blijvende actieve leefstijl van de (ex)revalidant. Sport- en beweegadvies op maat Het besef dat bewegen, sporten en een actieve leefstijl structureel aandacht verdient binnen de zorg, wint steeds meer terrein. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen speelt hier actief op in en legt de verbinding tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector. Een Sportloket in de revalidatie instelling vervult hierbij een belangrijke rol. Een sport- en beweegconsulent van het Sportloket geeft persoonlijk advies op maat en ondersteunt de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. De komende vier jaar wordt de methodiek bij 18 revalidatie instellingen geïmplementeerd. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport coördineert de landelijke aansturing van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Tegelijk werkt zij bij de uitvoering van het programma nauw samen met veel verschillende partijen in het werkveld van de zorg en de sport. Wetenschappelijk onderzoek Naast het implementeren van Sportloketten vormt wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de Centra voor Bewegingswetenschappen en Revalidatie van UMCG/RUG en de Hanzehogeschool. Het onderzoek meet de effecten van het beweegprogramma op het beweeg- en sportgedrag en de gezondheid van de (ex)revalidant. Ook wordt het effect gemeten op de maatschappelijke deelname en de zorgconsumptie van (ex)revalidanten. Vroegtijdige (Paralympische) talentherkenning Als onderdeel van het programma houdt NOC*NSF zich bezig met het verhogen van de Paralympische talentinstroom vanuit de revalidatie-instellingen. Sportbonden en revalidatie instellingen gaan nog nauwer samenwerken en kennis delen. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium (ex)revalidanten met talent voor een bepaalde sport te herkennen.  Revalidatiebranche gaat voor bewegen en sport in het werkveld Tegelijk met het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen start het tweejarig project ‘Kennisdeling Revalidatie, Sport en Bewegen’. Dit initiatief van Revalidatie Nederland en ZonMw wordt gefinancierd vanuit het gezamenlijke Innovatieprogramma Revalidatie. Het doel van het project is sectorbrede kennisdeling en deskundigheidsbevordering binnen het werkveld van Revalidatie, Sport en Bewegen. Ook worden er prestatie indicatoren ontwikkeld en geïmplementeerd. De indicatoren leveren een bijdrage aan structurele borging van bewegen en sport als onderdeel van het revalidatieproces. Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd door de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG en de geaccrediteerde Werkgroep ‘VRA Bewegen en Sport’ van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Deze werkgroep is eveneens betrokken bij het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO