10-12-2018

Wellicht ben je er al van op de hoogte, dat vanaf 1 januari de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), vanuit de basis verzekering vergoed gaat worden, voor mensen met obesitas (30+ BMI, of 25+ BMI met additionele ziekterisico). Dat betekent dat mensen via de huisarts doorverwezen kunnen worden naar een GLI, waarin ze begeleid worden door een HBO leefstijlcoach (gedragsverandering coaching) en thema bijeenkomsten volgen over voeding, beweging en mentaal/motivatie. Om dit in je regio aan te kunnen bieden,, moet er een multidisciplinair team opgezet worden met minimaal dus een HBO leefstijlcoach, een huisarts of praktijk ondersteuner, een buurtsportcoach of beweegmakelaar, een voedingsdeskundige en een beweegbegeleider. Het coaching en de themabijeenkomsten worden door de zorgverzekeraar vergoed, het sporten zal de deelnemer zelf moeten bekostigen. Meer dan 4 miljoen mensen komen in aanmerking voor deelname, dus het gaat om een aanzienlijke doelgroep.

Als je als sportcentrum geen HBO leefstijlcoach in dienst hebt, dan kan je samen gaan werken met een HBO leefstijlcoach en eventueel zelf een GLI op gaan zetten, in de praktijk blijkt nu dat veel fysiotherapeuten die bal oppakken. Dat is ook wel logisch omdat men daar al HBO heeft, en met een bijscholing het post HBO leefstijl coaching kan behalen. Betekent dit dat wij als fitness aanbieder buiten spel staan? Niet perse, je kan zelf wel een multidisciplinair team opzetten, maar moet dan wel van de hoed en de rand weten om dit voor elkaar te krijgen. Er ligt echter nog een andere kans voor ons in deze ontwikkeling, en die kans is afgelopen vrijdag, tijdens een overleg met NL Actief preventiecentra, besproken en daarbij is besloten met een werkgroep aan de slag te gaan.

Waar gaat die werkgroep exact mee aan de slag? Allereerst zullen een aantal deelnemers van die werkgroep een geïndiceerde GLI op tuigen in hun stad of dorp. Er wordt besproken hoe dat exact te doen, welke partijen te betrekken, welke GLI te kiezen en met wie afspraken te maken. Deze werkgroep gaat echter ook met een parallel project aan de slag, de Fitness GLI. Hieruit komt een nieuw protocol, afgestemd op de nieuwste research, hoe een overgewicht preventie programma samen te stellen. Hoe lang moet dat duren, welke ingrediënten zijn cruciaal, wat is het competentie profiel van de coach/begeleider?

Een mooie stap in de strijd tegen de overgewicht epidemie. Heb je interesse om in te haken op de werkgroep, mail maar naar j.vanheel@efaa.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO