14-04-2010

26 maart 2010

De BeweegKuur, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen met subsidie van VWS, past precies in de verbeterde aanpak van preventie zoals RIVM en IGZ deze uittekenen in hun gisteren verschenen rapporten. De BeweegKuur bereikt overal in het land bewezen goede resultaten bij mensen met (hoog risico op) diabetes en/of met overgewicht of obesitas. Zij krijgen een recept van de huisarts voor begeleiding van bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten naar een actievere en gezondere leefstijl.

In de media is de nadruk komen te liggen op voorlichtingscampagnes die te weinig rendement zouden opleveren. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de vele leefstijlinterventies waarvan de positieve effecten gemeten zijn. De belangrijkste daarvan is de BeweegKuur, die grote kans maakt met ingang van 1 januari 2011 opgenomen te worden in het basispakket. Niet voor niets noemt een RIVM-woordvoerder het ‘subsidiëren van een beweegprogramma voor dikke mensen via de huisarts’ – zoals dus de BeweegKuur - als goed voorbeeld van de voorgestelde nieuwe aanpak. In het RIVM-rapport wordt dit ook benoemd: “Van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie zijn goede resultaten bekend. Het gaat hier om interventies die door bijvoorbeeld de huisarts aangeboden worden aan mensen die al klachten hebben of tot een hoogrisicogroep behoren.” Clémence Ross, directeur van NISB, onderschrijft het succes van deze aanpak: “Wij zien dagelijks in de praktijk dat de BeweegKuur mensen met diabetes en overgewicht actiever en gezonder, en dus gelukkiger maakt. En het ‘inverdieneffect’ is enorm: de opbrengst van de BeweegKuur is vele malen groter dan de investering die ervoor nodig is.” Op dit moment zijn honderden professionals uit de eerstelijnszorg en rond de tweeduizend gemotiveerde deelnemers betrokken bij de laatste testen van de BeweegKuur voordat deze landelijk kan worden ingevoerd. Voordat de minister definitief het voorstel voor invoering van de BeweegKuur naar de Kamer stuurt, worden berekeningen gemaakt van de zorg- en maatschappelijke kosten en worden de resultaten vanuit de pilots beoordeeld. Op dit moment legt het College voor Zorgverzekeringen de laatste hand aan deze onderzoeken, die medio april bekend gemaakt worden. De verwachting is dat de BeweegKuur in zijn huidige vorm in directe gezondheidskosten over een periode van tien jaar tientallen miljoenen aan besparingen oplevert. Dat is nog exclusief de maatschappelijke besparingen (het vermeden productiviteitsverlies), waardoor het voordeel voor de samenleving en de schatkist mogelijk wel richting 1 miljard euro zou kunnen gaan. Lokale aanpak werkt Typisch voor BeweegKuur is het vormen van een lokaal netwerk, waarbij gemeenten en eerstelijnszorg samenwerken. Dit is weer een voorbeeld van het soort afstemming en samenwerking dat zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg en als RIVM als wens voor de toekomst benoemen: landelijk en lokaal preventiebeleid zouden veel beter op elkaar moeten aansluiten. De kwaliteit van lokaal gezondheidsbeleid gericht op het bevorderen van gezond gedrag moet verbeteren, aldus de Inspectie in ‘De Staat van de Gezondheidszorg’. Ook hierin vervult de BeweegKuur een pioniersrol. De BeweegKuur stimuleert de samenwerking tussen GGD, ROS (Regionale Ondersteunings Structuur voor de eerstelijnszorg) en provinciale sportraden. Vanuit de huisartsenpraktijk werken onder andere leefstijladviseurs/ praktijkondersteuners, diëtisten en fysio-/oefentherapeuten nauw samen. Dat soort netwerken bestonden niet of nauwelijks voor de BeweegKuur in gang gezet werd en huisartsen waren al helemaal niet op de hoogte van mogelijkheden voor aangepast sporten voor mensen die een drempel hebben te nemen om weer in beweging te komen. Gemeenten dragen nu al actief bij aan het welslagen van een BeweegKuur-pilot in hun stad of dorp. De BeweegKuur kan dan een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk preventiebeleid en tegelijkertijd bijdragen aan de doelen van de minister van VWS op het terrein van diabetes en overgewicht. NISB onderschrijft overigens de conclusie van RIVM dat de focus in preventie verbreed moet worden: mensen kunnen gemakkelijker gezond leven als de sociale en fysieke omgeving daarop gericht is. Een fietsvriendelijke woon-werkroute en werken in een organisatie waar beweging wordt gestimuleerd, kan bijvoorbeeld al veel gezondheidsverbeteringen opleveren voor werknemers.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO