06-03-2009

Fitnesscentra ontwikkelen zich meer en meer tot multifunctionele bewegingscentra waarbij naast fitness ook andere sporten beoefend kunnen worden. Fitness is opgeklommen tot de eerste sport van Nederland. De branche heeft zich de afgelopen jaren in snel tempo geprofessionaliseerd. Moderne trainingsapparatuur geeft informatie over de conditie van de gebruiker. Traditionele sportscholen maken een steeds kleiner deel uit van de fitnessbranche.

Trends - Fitnesscentra worden groter. - Opkomst van ketens. - Meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit bij consument. - Door de medische zorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de fitnessfaciliteiten. - Er is veel aandacht voor bedrijfsfitness maar het animo hiervoor is nog beperkt.

Kansen en bedreigingen - De animo voor fitness neemt nog jaarlijks toe. - Er is veel aandacht voor overgewicht en gezonde voeding, ook vanuit de overheid. Er is een toenemende eigen verantwoordelijkheid waarneembaar wat betreft gezondheid. - Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen dat gaat fitnessen vanwege ziektepreventie toenemen. - Persoonlijke begeleiding heeft kansen in de fitnessbranche. - De vraag naar persoonlijke begeleiding neemt toe: 10 tot 30% van de fitnessers heeft belangstelling voor een personal trainer. - Het aantal vestigingen groeit jaarlijks. Dit komt door de opkomst van ketens, door nieuwe single clubs en door bestaande vestigingen die uitbreiden. In steeds meer gebieden is sprake van een verdringingsmarkt. - Gekwalificeerd personeel is schaars. - Het verloop bij de meeste fitnesscentra is hoog, gemiddeld circa 35%. Actieve ledenwerving is nodig om het aantal leden op peil te houden. Zeker nu consumenten, onder invloed van de conjunctuur, hun abonnement eerder opzeggen.

Perspectief

Professionalisering noodzakelijk De fitnessbranche is in 2008 verder gegroeid. Toch is de uitbundige stemming weg. Want weliswaar groeit de vraag naar fitness nog steeds, het aanbod van nieuwe centra neemt sneller toe. Bovendien wordt de concurrentie heviger. Verschillende ketens breiden uit of hebben plannen hiervoor. Bovendien zijn lowbudgetbedrijven sterk in opkomst. Dit betekent in steeds meer gebieden dat sprake is van verdringing. Het aantal grote bedrijven met veel voorzieningen neemt toe en dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de kleinere bedrijven. De noodzaak voor bestaande fitnessbedrijven om te professionaliseren neemt dan ook toe. Voor professionele ondernemers die op de juiste locatie starten met een onderscheidend concept, zijn er echter ook in 2009 nog voldoende kansen.

Service en persoonlijke aandacht Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld onderscheiden met locatie, kwaliteit van voorzieningen en prijs. Dat zijn namelijk factoren die voor consumenten van belang zijn bij de keuze voor een fitnesscentrum. Om succesvol te zijn, zullen fitnessondernemers dus moeten inspelen op de wensen van de klanten. Dit kan leiden tot fitnesscentra voor specifieke doelgroepen. Bedrijven met een duidelijke positionering in de markt zullen er eerder in slagen klanten aan zich te binden. En klantenbinding is waar het om draait, nu de concurrentie in de branche toeneemt.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO