26-01-2012

De loopsnelheid van Magere Hein is ongeveer 3 kilometer per uur en met een tempo boven de 5 kilometer per uur kunnen ouderen hem voorblijven. Er is namelijk een verband tussen loopsnelheid en mortaliteit bij ouderen. Fiona Stanaway e.a. stelden de loopsnelheid van Magere Hein middels een precaire analyse vast in de kersteditie van British Medical Journal. Loopsnelheid is een veelgebruikte maat voor het fysieke vermogen van ouderen. Deze maat is in diverse cohortstudies gelinkt aan de overleving. Omdat daar tot op heden geen goede biologische verklaring voor is, stelden Stanaway e.a. de hypothese op dat het verschil te wijten is aan het feit dat ouderen die langzaam lopen een grotere kans hebben om ingehaald te worden door Magere Hein (Engels: ‘The Grim Reaper’). Om de loopsnelheid van Magere Hein te bepalen recruteerden zij 1705 mannen van boven de 70 en namen hen een looptest af. Stanaway e.a. excludeerden 77 mannen omdat zij er niet in slaagden de test te voltooien. Met een statistische test berekenden de auteurs de waarde waar de marker loopsnelheid voor het voorspellen van mortaliteit een zo goed mogelijke verhouding tussen sensitiviteit en specificiteit bereikte. Stanaway e.a. volgden de mannen gemiddeld 59,3 maanden. Tijdens deze periode overleden 266 mannen. De gemiddelde loopsnelheid was 0,88 meter per seconde (range: 0,15-1,60). De afkapwaarde met de beste sensitiviteit (63%) en specificiteit (70%) was 0,82 m/s, ongeveer 3 kilometer per uur. De auteurs vinden het daarom zeer aannemelijk dat dit de loopsnelheid is van Magere Hein. Mannen die sneller liepen dan 0,82 m/s hadden 1,23 keer zo weinig kans om te overlijden dan tragere oudjes. Overigens ging geen van de mannen die aan het begin van het onderzoek sneller liep dan 1,36 m/s (ongeveer 5 kilometer per uur) dood. Belangrijke informatie voor de publieke gezondheid, aldus de auteurs.

Sarah Sloot BMJ 2011, 343: d7679; doi: 10.1136/bmj.d7679 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO