08-10-2008

Bijna 95% van de werknemers voldoet niet aan de geldende fitheidsnorm en 65% niet aan de minimale norm van vijf maal per week 30 minuten bewegen. Omdat het effect van bedrijfsfitness op bewegen en de vitaliteit van werknemers groot is en zich vrijwel direct terugbetaalt in minder verzuim en betere productiviteit, pleit direct verzekeraar OHRA ervoor dat werkgevers de komende jaren bedrijfsfitness verplicht gaan stellen. Dat stelde het bedrijf gisterenmiddag in aanwezigheid van bijna 100 werkgevers bij de presentatie van haar visie op preventie. Om voor deze verplichte bedrijfsfitness voldoende draagvlak te krijgen bij onder meer werknemers zelf en de vakbonden zullen verzekeraars en werkgevers allereerst de handen ineen moeten slaan om preventief bewegen laagdrempelig, onder meer tegen lage kosten, aan te bieden als integrale arbeidsvoorwaarde.

OHRA gaat daarom in 2009 een grootschalige bedrijfsfitness progamma uitrollen als onderdeel van haar collectieve contracten met werkgevers. Daartoe is een overeenkomst afgesloten met Intenz, landelijk specialist op het gebied van fitness en leefstijlbevordering voor bedrijven. Beide partijen willen volgend jaar tienduizenden werknemers aan bedrijfsfitness krijgen. Intenz biedt nu al aan circa 50.000 werknemers de mogelijkheid tot laagdrempelige bedrijfsfitness en verwacht dat dit aantal door de samenwerking met OHRA verder zal stijgen.

?Hoewel meer bewegen en een gezonde leefstijl in beginsel een persoonlijke verantwoordelijkheid is, blijkt overduidelijk dat het actief stimuleren van werknemers om meer te bewegen en gezonder te leven werkgevers en werknemers veel oplevert?, zegt Hanneke Jukema, directielid van OHRA. ?Probleem daarbij is dat voor veel werknemers de drempel om actief te gaan sporten en/of hun leefwijze aan te passen te hoog blijkt. Dat zit vaak in de kosten. Bijna 70% van de werknemers die niet bewegen geven aan fitness te duur te vinden. Ruim 80% daarentegen geeft aan serieus te overwegen aan fitness te gaan doen als werkgever of zorgverzekeraar meebetaalt. In dat licht is het zeer zinvol om bedrijfsfitness als onderdeel van het collectieve contract te gaan aanbieden. Uit ervaringscijfers blijkt dat je dan al snel een participatie van meer dan 20% hebt onder werknemers.?

Tweehonderd procent meer bewegenDoor de samenwerking met Intenz kunnen werknemers die collectief verzekerd zijn via OHRA in de toekomst flinke korting krijgen op de abonnementskosten van een fitnessclub. Die bedraagt minimaal 30%, maar kan oplopen tot 90% omdat sommige werkgevers een deel van de kosten vergoeden. Werknemers kunnen kiezen uit meerdere opties. Zo kan er maandelijks een vast bedrag afgeschreven worden van het brutosalaris of van het nettosalaris. Het eerste levert fiscaal voordeel op. Bij de tweede optie hoeven werknemers niet te gaan naar aan het bedrijf gekoppelde fitnesscentra, maar kunnen ze kiezen uit meer dan 400 aangesloten sportscholen door heel Nederland.

Volgens Intenz-directeur René Sielhorst blijkt dat alleen al daardoor de deelname onder werknemers tot boven de 20% kan oplopen. Sielhorst zegt dat er niet alleen sprake is van drempels bij de werknemers, maar ook bij de werkgevers. ?Wij horen vaak van werkgevers dat ze niet overgaan tot het implementeren van bedrijfsfitness omdat ze denken dat alleen werknemers die al sportief zijn daarvan gebruik zullen maken. Die aanname klopt echter niet. Wij hebben evaluaties gedaan bij 1150 werknemers van verschillende bedrijven waaruit blijkt dat bij aanvang bijna 95% niet voldoet aan de fitheidsnorm van 3 per week 30 minuten intensief bewegen. Ruim 65% voldoet zelfs niet aan de minimale beweegnorm (vijf maal per week, 30 minuten matig intensief bewegen). Ga je met deze mensen aan de slag, dan blijkt na zes maanden de sportieve beweging te zijn toegenomen met 200% en het recreatief bewegen met bijna 12%.?

Uit het onderzoek van Intenz blijkt verder dat werknemers die het Intenz fitnessprogramma en leefstijladvies volgen minder snacks gaan nuttigen en meer fruit, groenten en vis gaan consumeren. Ook blijkt bewegen ertoe te leiden dat werknemers zich beter kunnen ontspannen.

Sielhorst: ?Ook bij fysieke testen zien we behoorlijke resultaten, zoals een aantoonbaar lagere BMI en vetpercentage en een significant betere conditie. Verder blijkt dat tweederde van de werknemers niet voldoet aan de norm om minimaal een maal per week vier spierversterkende oefeningen te doen voor de grote spiergroepen. Doe je dit wel dan voorkom je rugklachten, verminder je de kans op RSI en het ondersteunt je bij gewichtcontrole. Na 6 maanden bedrijfsfitness is dat percentage overigens nog maar 17%.?

Verplichte bedrijfsfitness Omdat de effecten van bedrijfsfitness zo evident en makkelijk te realiseren zijn, meent OHRA vanuit integraal gezondheidsmanagement optiek dat ondernemingen ?preventief? bewegen verplicht zouden moeten kunnen stellen.

Jukema licht dit toe: ?Een werknemer die ziek is, is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Dit vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Op het niet meewerken van de werknemer aan re-integratie mogen door de werkgever sancties gezet worden, tot tijdelijke stopzetting van de loonbetaling aan toe! Dat is logisch, want uiteindelijk is de werkgever wettelijk verplicht om gedurende 10 jaar alles te doen om te zorgen dat de werknemer goed gere-integreerd wordt. Als deze verplichting kan ontstaan als werknemer reeds ziek is, dan is niet goed te verdedigen waarom een dergelijke verplichting niet kan ontstaan om te voorkomen dat hij ziek wordt. Ofwel: als je als werkgever op basis van vroegdiagnose weet dat iemand grote kans loopt op het ontwikkelen van klachten, waarom zou de aanpak daarvan niet preventief afgedwongen kunnen worden? En als je als werkgever ziet dat iemands leefstijl de kans op verzuim (zeer) groot maakt, dan heb je een zorgplicht. Wachten tot de werknemer in kwestie daadwerkelijk ziek wordt is dus eigenlijk geen optie. OHRA is dus van mening dat verplichte deelname aan bijvoorbeeld bedrijfsfitness van allereerst risicogroepen geen slechte gedachte is.?

Volgens Jukema moeten verzekeraars in deze fase een sterk stimulerende rol spelen om preventieve zorg effectief te organiseren. Het is volgens haar een kwestie van tijd dat werkgevers het zelf verplicht willen gaan stellen. ?Werkgevers die tot een dergelijke verplichting overgaan moeten dit wat ons betreft dan wel laagdrempelig - dus bij voorkeur op locatie, of heel dicht bij huis - tegen lage kosten en bijvoorbeeld deels in werktijd dienen aan te bieden.?

Vaste leveranciers in preventieketenOHRA heeft voor Intenz gekozen vanwege de grote ervaring die deze aanbieder heeft én de laagdrempelige aanpak die het bedrijf heeft ontwikkeld. ?We streven naar een vaste kern van leveranciers die in staat is om binnen een onderneming invulling te geven aan een integrale gezondheidsstrategie. Laagdrempeligheid en een efficiënte aanpak zijn voor ons belangrijke criteria bij de keuze van deze providers die met ons meebouwen aan integraal gezondheidsmanagement en preventie in het bijzonder. Intenz past daar naadloos in.

OHRA presenteerde gisteren ook de andere leveranciers die onderdeel uit maken van de vaste kerngroep leveranciers die bijdragen aan ketenpreventie. Naast het contract met Intenz werkt OHRA onder andere samen met het NIPED PreventieKompas (vroegdiagnostiek), H&C Health Promotions (fysiotherapie, anti-RSI training, anti -stresstraining), ?NIM/BWM (traumazorg, telefonische advieslijn en vertrouwenspersoon), Vitaal in Praktijk (vitaliteit van werknemers), de Opvoeddesk (hulp bij opvoedingsproblemen), Allan Carr (rookverslaving) en De Helderheid (alcoholverslaving).

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO