26-01-2012

Investeren in gezond en actief ouder worden, ook wel healthy ageing, kan aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen opleveren. Dat stelt onderzoeker Marc Pomp in het rapport ‘Gezond en actief ouder worden’ in opdracht van het UMC Groningen. Healthy ageing draait niet alleen om het voorkomen van ziekte, maar ook om het eerder opsporen en behandelen van ziekten en door de impact van ziekten te verkleinen. Investering Investeren in healthy ageing draagt bij aan extra arbeidsparticipatie. Dit kan volgens de berekeningen oplopen tot ruim 150.000 personen in 2050. Daarnaast zouden de zorguitgaven in 2050 niet stijgen tot 24 procent van het bruto binnenlands product (BBP), zoals becijferd in de meer conservatieve berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB), maar wel eens beperkt kunnen blijven tot 18 procent. Uitdaging “De maatschappelijke baten van investeringen in healthy ageing zijn enorm en rechtvaardigen ambitieuze investeringen”, stelt UMCG-bestuurslid Frans Jaspers. “Het huidige topsectorenbeleid is onvoldoende afgestemd op de agenda van de Europese Commissie, waarin healthy ageing, naast energie en klimaat, een van de prioriteiten is. Daarom streven wij naar een nationaal programma waarin alle healthy ageing-inspanningen van universiteiten, universitaire medische centra en het bedrijfsleven samenkomen en dat aansluit bij het beleid van de EU. Het onderzoek van Marc Pomp ondersteunt het belang van investeren in healthy aging en we hopen dat het anderen inspireert met ons samen te werken aan de grootste uitdaging van de 21e eeuw: gezond en actief ouder worden.” Onderzoek Pomp heeft voor verschillende vormen van preventie de maatschappelijke baten van de toepassing van kennis over healthy ageing vergeleken met een basisscenario waarin niet is geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze kennis. Hierbij maakt hij gebruik van een model dat voor de Nederlandse bevolking boven de vijftig jaar uit verschillende gezaghebbende bronnen gegevens combineert over demografie, kwaliteit van leven, arbeidsparticipatie, zorguitgaven en trends in de macro-economie en de kosten van de gezondheidszorg. Het model is zo opgezet dat het rekening houdt met eventuele extra zorgkosten in gewonnen levensjaren. Het is voor het eerst dat er zo breed onderzoek is gedaan naar de maatschappelijke baten van investeringen in preventie en waarbij baten, zoals extra arbeidsparticipatie, minder verzuim en economische groei, in beschouwing zijn genomen. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: ANP - Lex van Lieshout ) 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO