25-10-2010

Fitnessinstructeur, sport & bewegingsprofessionals, trainer/coach, mbvo leid(st)er, sport & bewegingscoördinator, leider sportief wandelen, nordic walking instructeur etc. niveau 3 en hoger.
De cursus tot BeweegKuurinstructeur is bedoeld voor sport- en beweegbegeleiders met een afgeronde MBO opleiding Sport- en Bewegen niveau 3 of 4. Ook sport- en beweegprofessionals (trainer/coach niveau 3, MBVO-leiders etc.) die door relevante werkervaring (beweeglessen voor deze doelgroepen) een vergelijkbaar niveau hebben, kunnen instromen. Voor hen worden momenteel de instroomeisen opgesteld. Deze instroomeisen worden vanaf eind juni bekend gemaakt, onder andere via deze website. Zowel huidige professionals als studenten van Sport- en Beweegopleidigen kunnen zich straks dus inschrijven.
Samen met andere zorgverleners
Als BeweegKuurinstructeur in de BeweegKuur ben je het laatste onderdeel van de keten. Een deelnemer komt op basis van een verwijzing door de leefstijladviseur bij jou terecht. Daarnaast werk je in de uitvoering van de BeweegKuur samen met professionals in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.
Waarom?
Politieke ambitie is om de BeweegKuur per 1 januari 2012 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Dan moet een landelijk dekkend netwerk zijn opgeleid en de BeweegKuur breed beschikbaar via iedere huisartsenpraktijk. De BeweegKuur loopt als gecombineerde leefstijlinterventie voorop als het gaat om preventie in het basispakket.
In 2010 zijn er ruim 150 locaties die de BeweegKuur aanbieden.
Het heeft verschillende voordelen om de cursus al in 2010 te volgen. We zetten ze hier op een rijtje:
 • De scholing wordt in 2010 met subsidie – en daardoor veel goedkoper voor de deelnemers – aangeboden;
 • Je wordt opgenomen in het kwaliteitsregister BeweegKuurinstructeur, dit houdt in dat je (kwaliteit & expertise) als BeweegKuurinstructeur zichtbaar wordt voor deelnemers, leefstijladviseurs en zorgprofessionals;
 • Het verreikt je kennis over de oorzaken en gevolgen van diabetes en obesitas, het (psychologische en fysiologische) effect van bewegen (gecombineerd met voedingsadvies), op de gezondheid van de deelnemer en kunt deze theorie vertalen naar motiverende effectieve beweeglessen. Je draagt bij aan een duurzame gedragsverandering door middel van coaching- en motivatietechnieken.
Wat komt er tijdens de cursus aan de orde?
Met de cursus 'BeweegKuurinstructeur' krijgen cursisten kennis en middelen aangereikt waarmee zij in staat zijn om mensen met overgewicht en obesitas in combinatie met een andere risciofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2, op een kwalitatief goede wijze te begeleiden bij het sporten en bewegen. De cursus bestaat uit theorie en achtergronden over diabetes type 2 en overgewicht/obesitas, gezondheidsvoordelen van bewegen, richtlijnen voor bewegen, wat te doen bij complicaties. Naast de theorie komen er ook praktijklessen en- opdrachten aan bod.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
 • Fysiologische en psychische effecten van obesitas en diabetes, en gevolgen op de langere termijn (gezondheidsrisico's);
 • Oorzaken, kenmerken, risico's en klachten van diabetes / obesitas;
 • Praktische handvaten om trainingen zo op te bouwen en in te richten dat deze effectief en leuk zijn voor sporters met obesitas en diabetes;
 • Gezondheidsvoordelen en effecten van bewegen;
 • Motiveren van patienten via motivational interviewing en coachingsgesprekken;
 • Richtlijnen voor bewegen bij diabetes;
 • Hoe te handelen bij complicaties.
Leerdoelen?
Na het doorlopen van de cursus bent u in staat:
 • zelfstandig beweeglessen voor deelnemers aan de BeweegKuur op te stellen;
 • zelfstandig een groep patienten tijdens de beweeglessen te begeleiden;
 • op de hoogte zijn van wat (een hoog risico op) diabetes type 2 is en betekent;
 • op de hoogte zijn van wat (een hoog risico op) obesitas is en betekent;
 • op de hoogte zijn van verschijnselen die kunnen optreden tijdens of na inspanning bij een diabetes type 2 of obesitas patient;
 • deelnemers kunnen motiveren en kunnen voorzien van de juiste tips;
 • contacten onderhouden met andere zorgprofessionals, denk aan leefstijladviseur en fysiotherapeut;
 • naslagwerk in de vorm van websites en/of boeken kunnen vinden;
 • op de hoogte zijn van de inhoud van het functieprofiel van de Sport- en bewegingsprofessionals betrokken bij de BeweegKuur.
Afronding?
De cursus wordt afgerond met een portfolio-assesment met daarin opgenomen kennis, lesgeefkwaliteiten en attidude met als verdieping kennis en vaardigheden van het begeleiden van de patientendoelgroep. Ook zal u een uitstroomtoets maken. Bij het lesgeld is 1 herkansing inbegrepen. Duur? De cursussen 'BeweegKuurinstructeur' zal bestaan uit 12 lesuren + eventuele zelfstudie-uren. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus (portfolio-assesment en uitstroomtoets) ontvang je een certificaat en wordt je opgenomen in het Kwaliteitsregister BeweegKuurinstructeur. Voor de cursus wordt geen vrijstelling verleend.
Kosten
Kosten voor deelname aan de cursus BeweegKuurinstructeur bedragen 200 euro inclusief materiaal (cursusboek). Bij het voldoende afronden van de cursus en het bijwonen van alle lessen wordt hiervan 125 euro gesubsidieerd door NISB. Indien u uw certificaat haalt, betaalt u zodoende uiteindelijk zelf een bedrag van 75 euro. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen investeert hiermee in het voorbereiden van partijen op de landelijke invoering van de BeweegKuur. Zoals genoemd onder 'samenwerking' verdient het aanbeveling alvast af te stemmen met de zorgprofessionals in de keten (fysiotherapeut, leefstijladviseur en dietist). Ook voor hen zijn er cursussen in 2010.
Interesse?
Heb je interesse in het volgen van de cursus BeweegKuurinstructeur en/of wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, verzoeken wij je naam, woonplaats en functie naar ons te mailen naar info@beweegkuur.nl onder vermelding van BeweegKuurinstructeur. U blijft automatisch op de hoogte zodra er meer nieuws beschikbaar is.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO