02-09-2009

Chivo treedt toe tot Fitness Expertise Panel

EFAA (European Fitness & Aerobics Assocation), een serviceorganisatie voor sport- en gezondheidscentra, heeft een panel van fitnessexperts samengesteld om de ontwikkelingen kaart te brengen en te toetsen. Chivo, kenniscentrum vitaliteit, fitness en leefstijl treedt toe tot het expertise panel.

Het fitness expertise panel bestaat uit diverse deskundigen die hun sporen in de branche hebben verdiend. Zij toetsen de kennisdossiers die door de EFAA zijn samengesteld op relevantie en validiteit, zodat de fitnessbranche beschikt over de juiste en de meest actuele informatie.

"Wij zagen noodzaak voor een expert panel om per thema en doelgroep inhoudelijk meer, op wetenschap gebaseerde achtergrond en praktijk ervaring te kunnen presenteren in het Fitness Expert magazine. De experts zijn geselecteerd op hun expertise en ervaring. Met behulp van de experts zijn we beter in staat de professional in de fitnessbranche de meest up to date informatie over zijn of haar doelgroepen aan te reiken", aldus John van Heel, directeur EFAA

"Het fitness expertise panel is een oprecht initiatief om de fitnessbranche te voorzien van de juiste informatie. Het werk van de John van Heel is belangrijk en inspirerend en past binnen zijn missie om de branche verder te professionaliseren. Wij zijn er dan ook trots op dat we via deze weg, een bijdrage kunnen leveren in het verantwoord helpen van de fitnessklanten", aldus drs. Chi L. Chiu, directeur Chivo

Chivo heeft als kenniscentrum vitaliteit, fitness en leefstijl, de meest uitgebreide en meest actuele wetenschappelijke databank op het gebied van voeding, beweging en emotiemanagement. Vanuit deze databank zal een bijdrage worden geleverd om EFAA fitnessdossiers te screenen op betrouwbaarheid.

Over EFAA EFAA is een serviceorganisatie voor sport- en gezondheidscentra, met als hoofddoel professionalisering en competentieontwikkeling. Sinds 1994 stimuleren en inspireren ze ondernemers, managers en medewerkers in de sport en gezondheidsbranche met nieuwe ideeën over o.a. klantgerichtheid, trainingsmethoden, kwaliteit, personeelsbeleid en management. Zo zetten ze zaken in beweging en helpen ze ondernemers, instructeurs en managers hun eigen grenzen te verleggen. Voor meer informatie: de heer John van Heel, j.vanheel@efaa.nl

Over Chivo Chivo is het kenniscentrum vitaliteit, fitness en leefstijl, dat informeert volgens de hoogste wetenschappelijk norm en deze vertaalt naar praktische richtlijnen. Het onderhoud de meest uitgebreide en meest actuele wetenschappelijke databank op het gebied van voeding, beweging en emotiemanagement. Op basis hiervan worden de best-evidence en best-practice protocollen ontwikkeld voor Personal Trainers, diëtisten, fysio- en oefentherapie en Vitaliteitscoaches. Deze worden via opleidingen, de website en symposia verspreid. Compleet en concreet! Voor meer informatie: de heer Chi L. Chiu, chi@chivo.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO