18-11-2023

De maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid!

In een wereld waarin de meesten van ons gezond leven niet aangeleerd gekregen hebben, we doorlopend geprikkeld worden ongezonde keuzes te maken en de media, socials, apps, drukte en nationale en internationale ontwikkelingen doorlopend onze stressrespons activeren, is het logisch en te voorspellen dat dat negatieve gevolgen heeft voor onze gezondheid. Gezien we steeds ouder worden en de kosten van de zorg op blijven lopen, creëren we al 70 jaar een toenemend probleem, dat op een bepaald moment niet meer houdbaar is en zelfs voor faillissementen van landen kunnen leiden.  Het tij moet keren, echter zijn wij ons als individu en vanuit de politiek, onvoldoende bewust over hoe dit effectief aan te pakken. We weten dat gezondheid en vitaliteit maakbaar is, de invloed van leefstijl is enorm, maar toch leren we onze kinderen nog steeds geen leefstijlkunde. Hoe kunnen we de kennis over de maakbaarheid van onze gezondheid en vitaliteit omzetten in een effectieve aanpak?

23 tot 26 kwalitatieve levensjaren te winnen!

Deze gedachte van de 'maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid' gaat uit van het idee dat we door bewuste keuzes en veranderingen in onze levensstijl een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op onze algehele gezondheid en welzijn. Niet alleen wordt dit aangetoond in de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen van de WHO en Gezondheidsraad, ook zien we de praktische bewijzen hiervan in de zogenaamde Blue Zone gebieden. Hier passen mensen de huidige richtlijnen al toe, of beter gesteld, ze zijn ze altijd toe blijven passen, terwijl wij ze, in de westerse maatschappij, verloren zijn. Mensen in de Blue Zone gebieden worden gemiddeld 7 tot 10 jaar ouder dan wij, maar nog belangrijker, ze hebben geen 19 jaar chronische aandoeningen aan het eind van hun leven, maar slechts 3 jaar. Tel die 16 jaar minder ziek op bij die 7 tot 10 jaar, dan kom je op 23 tot 26 kwalitatieve levensjaren extra, door gezonder leven. Omdat we steeds ouder worden, wordt het steeds belangrijker om te onderzoeken wat er te leren en te veranderen valt.

De maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid!

De maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid is een krachtig en interessant concept dat ons eraan herinnert dat we niet louter passieve ontvangers zijn van gezondheid, maar actieve deelnemers in het vormgeven ervan. In dit licht wordt gezondheid niet alleen gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als een dynamische staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en de eigen regie voeren over onze vitaliteit, in zoverre als het ons gegeven is. Dit omvat aspecten zoals voeding, fysieke activiteit, mentale veerkracht, sociale verbondenheid, maar ook zingeving, perspectief en kwaliteit van leven, zoals bijvoorbeeld het model van Positieve Gezondheid weergeeft. Door te focussen op deze gebieden, kan iedereen de eigen vitaliteit verhogen en gezondheid verbeteren. Iedereen heeft hierin persoonlijke beperkingen, sommigen onoverkomelijk, maar de meeste beperkingen en belemmeringen hoeven gezondheidsbevordering niet in de weg te staan.

Iedereen een persoonlijke, zelf gekozen leefstijl SWITCH!

Het mooie van deze benadering is dat het individuen in staat stelt om zelf keuzes te maken over welk aspect aan te pakken. Voor de een is dat meer ontspannen, voor de ander meer bewegen en voor weer een ander, een mentale belemmering vanuit een negatieve ervaring in het verleden over winnen. Het maken van leefstijl keuzes draagt niet alleen bij aan lichamelijk welzijn, maar ook aan mentale en emotionele gezondheid. Het gaat om het vinden van een balans in de verschillende facetten van het leven, van voeding en lichaamsbeweging tot stressmanagement, ontspanning, mindset, slaap en persoonlijke relaties.

De uitdagingen van de mens!

De maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid is echter niet zonder uitdagingen voor ons homo sapiens. Het vereist de adequate kennis, een heldere richting, aandacht om de nieuwe aangepaste gedraging te conditioneren en discipline. Soms vergt het veranderingen van diepgewortelde gewoonten, waardoor argumenten op blijven spelen om het vooral bij het oude te laten, zo functioneert ons brein. Dit blijkt echter te overwinnen. Maar de beloning is significant: een verbeterde kwaliteit van leven, een grotere veerkracht tegen ziekten, en een algemeen gevoel van welbevinden, kortom, meer en langer genieten van het leven.

De eerste uitdaging is de essentiële kennis, bewustwording dus. Er wordt vaak gedacht dat mensen het onderhand wel allemaal weten, maar dat is verre van de realiteit. Men kent en hoort de tips wel, maar als we het waarom daarachter niet begrijpen, dan levert die tip geen intrinsieke motivatie op om er iets mee te doen. Kennis opdoen over de essentiële inzichten van o.a. voeding, beweging en mindset is key! Als we die kennis bezitten, en het lukt ons dan niet om een effectieve leefstijl SWITCH te maken, dan is de kans groot dat we in een gefixeerde mindset van onze conditionering gevangen zitten. Het herkennen van de argumenten van die gefixeerde mindset is de eerste escape uit de oude aangeleerde gewoonten patronen.

Keuzes maken naar vitaler

Wij mensen hebben het nodig om duidelijke keuzes te maken, wat wij een duidelijke Leefstijl SWITCH noemen. Elke kleine leefstijl SWITCH kan leiden tot een langetermijneffect. Iedereen die vandaag besluit om een klein aspect in de leefstijl te SWITCHen, begint er meteen de vruchten van te plukken. Belangrijk om te weten is, dat een verandering van leefstijl patroon wel 60 tot 90 dagen kan duren, dus gun jezelf de tijd en blijf jezelf stimuleren in die tijd, want daarna is het een nieuwe gewoonte die een leven lang voordeel gaat bieden.

SWITCH programma’s

Wil jij aan de slag en een kwalitatieve Leefstijl SWITCH maken voor jouw gezondheid en vitaliteit, kijk dan eens naar de online SWITCH programma’s van Leefstijlclub. In 12 weken word je ondergedompeld in de essentiële inzichten over het gekozen thema. Of wil je met een e-boek en werkboek aan de slag, check hier de mogelijkheden. Vind je het gewoon moeilijk om leefstijl facetten aan te passen, dan is het Mind SWITCH programma jouw programma. Nu is het 12 weken programma te combineren met het boek: ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’. Kijk hier voor meer informatie.

Deze programma’s gaan dieper in op de specifieke gebieden die bijdragen aan de maakbaarheid van vitaliteit en gezondheid, en verkennen praktische tips en strategieën om deze concepten in het dagelijks leven te integreren. Laat je reis naar een gezonder, gelukkiger, en vitaler leven beginnen!

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO