05-11-2018

Afgelopen vrijdag vond in Alphen aan den Rijn de 4e Fitness met passie workshop plaats. Een groep fitness professionals boog zich o.a. over de vraag, wat moet er in Nederland gebeuren om een trendbreuk te creëren in de toename van overgewicht. RIVM voorspelt dat we tussen nu en 2040 een toename gaan zien van maar liefst 10%, van 52% nu naar 62% in 2040 dus. Overgewicht gaat gepaard met veel chronische aandoeningen, vroegtijdig overlijden, meer behoefte aan mantelzorg en zorg en dus ook een flinke stijging van de zorgkosten. RIVM berekent een verdubbeling van de zorgkosten landelijk en per persoon gemiddeld van 5100 per jaar naar 9600 per jaar. Niet zo’n florissant toekomst perspectief, dus daarom zijn we als groep fitness professionals eens op de stoel van de politiek en branche organisatie adviseur gaan zitten. Wat moet er gebeuren de komende jaren?

Bewustwording

 • van een gezonde leefstijl op scholen

 • van de omgevingsinvloeden bij bedrijven, zorg- en welzijn instellingen, onderwijs en sportsector

 • bewustwordingscampagnes vanuit de branche en vanuit VWS

 • van beweegstimulering (voorkomen langdurig zitten) binnen bedrijven, zorg- en welzijn, onderwijs en sportsector

 • meer samenwerking tussen zorg en sport

Expertise ontwikkeling

 • bij huisartsen, praktijk ondersteuners op gebied van gezond leven

 • bij fitness professionals

 • bij leerkrachten

 • bij P & O medewerkers

 • bij buurtsportcoaches

 • bij sport trainers

Financieel voordeel als je gezond leeft

 • Suikertax

 • Premievoordeel zorgverzekeraar als je sport bij een preventiecentrum of 4+ gecertificeerd beweegdeskundige

Regelgeving

 • Regels voor producenten van voedingsmiddelen (productie en marketing)

 • Regels voor supermarkten

 • Waarschuwing op verpakkingen waar meer dan 5% suiker in zit

 • Nieuw Fitness GLI protocol (MBO leefstijlcoach)

 • Nieuwe Fitness GLI leefstijlcoach certificering

 • Nieuwe Preventiecentrum + certificering

We gaan dit dossier laten groeien, dus jouw aanvullingen op dit summiere overzicht zijn van harte welkom.

Mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO