14-09-2020

Afgelopen vrijdag bogen 8 fitness professionals zich over de vragen ‘Wat moet er gebeuren om de overgewicht epidemie te keren’ en ‘Wat kan mijn bijdrage hieraan zijn’? In de workshop ‘Fitness met passie’ kwamen personal trainers en fitness trainers bij elkaar om alles te horen over de nieuwste richtlijnen over bewegen en voeding om af te vallen en een effectieve aanpak voor een gezond gewicht. Tevens werd de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) besproken en werden tools aangereikt om de leefstijl bij mensen gemakkelijk te analyseren.

Natuurlijk gebeurt er op gebied van overgewicht preventie al een en ander, zoals het Nationaal Preventie akkoord en de GLI die hierin is opgenomen, echter keren we daar het tij niet mee, want de GLI is uitsluitend voor mensen met obesitas en wordt niet preventief ingezet. Tijd dus voor een overdenking over een effectieve preventie aanpak.

Wat moet er gebeuren om de overgewicht epidemie te keren?

Bewustwording van bewegen en voeding om af te vallen werd het meest genoemd door de professionals en dan wordt met name geduid op bewustwording over het ‘wat’ en ‘waarom’. Als mensen die kennis niet hebben, kunnen ze ook de goede keuzes niet maken. Bewustwording van consumenten, maar zeker ook van professionals. Zo is de groep van mening dat o.a. de kennis bij leerkrachten up to date moet worden gebracht met de meest recente leefstijl richtlijnen, om de jeugd al vroeg de kennis aan te reiken over gezonder leven. Voor de ouderen moet er een healthy aging programma komen, waarbij de zorgmedewerkers en de sportsector betrokken worden. Gezond leven initiatieven zouden gesubsidieerd moeten worden, zoals goedkoper fruit, groenten, peulvruchten, noten. Maar ook sportcentra en personal trainers zouden kosten verlichting moeten krijgen, aldus de groep. Ook het stimuleren van de lokale economie, allemaal groenten en fruit halen bij de lokale groenteboer werd genoemd. Het thema overgewicht moet gemakkelijker en sneller ter sprake komen, ook als men daar bijvoorbeeld niet voor bij de dokter komt. Een overgewicht preventie scan zou hierbij kunnen helpen. Momenteel lijkt het er wel op dat overgewicht in de maatschappij geaccepteerd is, terwijl het een van de grootste oorzaken is van de vorming van ziekten en verergering van complicaties. Ook zou er een keten aanpak gerealiseerd moeten worden voor de preventie van overgewicht, dus voor mensen die net overgewicht hebben of dit dreigen te krijgen.

Wat kan mijn bijdrage hieraan zijn?

Het is natuurlijk gemakkelijk om maatregelen te benoemen die anderen uit moeten voeren, maar wat is je eigen actie om een steentje bij te dragen? Die vraag werd aan  de groep voorgelegd. Een leefstijlhuis opzetten, waar je op alle gebieden wat leefstijl betreft ondersteund of gecoacht kan worden, dat was het eerste idee. De groep was het er wel over eens dat bewustwording over voeding, maar ook over mentale fitheid en de werking van motivatie, bij alle fitnesstrainers een cruciale stap en een grote kans is. De een wil zich geheel focussen op het vormen van een social media community rondom gezonder leven, anderen gaan gezond leven programma’s presenteren aan leden en bedrijven en gezonde recepten stimuleren in de horeca. Belangrijkste stap bleek dat fitnesstrainers hun expertise zullen moeten optimaliseren om echt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke probleem van overgewicht en obesitas.

De deelnemers hebben een inschatting gemaakt, hoeveel mensen zij zelf de komende 5 jaar zullen bereiken met gezonder leven inspiratie en bewustwording. Een grove inschatting kwam uit op 7000 mensen waarvan er bij zeker 1500 dermate begeleiding aan de orde is, dat er zeker van een duurzame gezonder leven switch gesproken kan worden.

Fantastisch toch dat er weer 8 trainers en personal trainers een heldere focus hebben op het leveren van een bijdrage voor een gezonder Nederland en het keren van overgewicht.

https://www.efaa.nl/web/personal_training_specialisaties/fitness_met_passie_workshop 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO