05-09-2022

Inactiviteit en overgewicht: een tijdbom!

Op 31 augustus organiseerde TAFISA (The Association For International Sport for All) de online "Healthy Lifestyle for All" workshop.

Het verband tussen sport, bewegen en gezondheid is al lang bekend en onderzocht. Met zijn voordelen voor de fysieke, mentale en sociale gezondheid en welzijn, speelt sport, bewegen en spiertraining een sleutelrol bij de bevordering van een gezonde levensstijl.

In deze context onderzocht de workshop hoe we kunnen samenwerken met verschillende factoren en belanghebbenden om het probleem direct aan te pakken en een alomvattend actiekader te ontwikkelen om een ​​gezonde levensstijl voor iedereen te bevorderen.

Sprekers waren van UNESCO, African Union Sport Council, European Commission Sport Unit, Saudi Sports for All Federation en SESC São Paulo. Een uitspraak van een van de sprekers was helder en duidelijk over de ernst van de huidige inactiviteitspandemie. Marisa Fernandez Esteban van de European Commission Sport Unit noemde ‘Inactiviteit en overgewicht’ een tijdbom.

Overgewicht groeit al vanaf de jaren 60 afgelopen eeuw en de vooruitzichten zijn schrikbarend en gezien de toename van inactiviteit lijkt het erop dat het overgewicht en obesitas probleem nog sneller door gaat groeien dan verwacht.  De wereldwijde crisis van lichamelijke inactiviteit treft een groot deel van de bevolking, en het lijkt toe te nemen, met verwoestende gevolgen voor de gezondheid van mensen, de gezondheidsstelsels en -infrastructuur, de economie in het algemeen en het menselijk potentieel.

Bekijk hier de Factsheet on Physical Activity van de WHO:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

The HealthyLifestyle4All Initiative

Als vervolg op de Tartu-oproep voor een gezonde levensstijl, is HealthyLifestyle4All de tweejarige campagne van de Europese Commissie die tot doel heeft sport en een actieve levensstijl te koppelen aan gezondheids-, voedsel- en ander beleid. Het toont het belang van het bevorderen van een gezonde levensstijl voor iedereen, over generaties en sociale groepen heen. Om een ​​breed bereik, acceptatie en eigenaarschap van een gezonde levensstijl in de hele samenleving te bevorderen, wil de Europese Commissie sportbewegingen op nationaal, Europees en internationaal niveau erbij betrekken; overheidsinstanties (ministeries), steden & regio's (lokale overheden) en maatschappelijke organisaties van de EU-lidstaten, de Erasmus+-programma landen, het Oostelijk Partnerschap en de landen van de Westelijke Balkan. Ze roepen iedere organisatie die bijdraagt aan het in beweging brengen van mensen op om de Pledge in te vullen.

Doelstellingen van de pledge zijn;

  1. Meerwaarde creëren binnen één van de drie pijlers
    1. Verhoogd bewustzijn van een gezonde levensstijl bij alle generaties
    2. Gemakkelijkere toegang tot sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding, met speciale aandacht voor inclusie en non-discriminatie om kansarme groepen te bereiken
    3. Samenwerken voor een holistische benadering van voeding, gezondheid, welzijn en sport
  2. Synergie en samenwerking stimuleren en daarmee de kracht aantonen van een collectieve bijdrage aan het bevorderen van een gezondere levensstijl
  3. Een oproep voor nieuwe activiteiten of beleidsinitiatieven opnemen, of bestaande initiatieven of beleid nieuw leven inblazen die een gezonde levensstijl in de samenleving helpen bevorderen
  4. Richten zich ofwel op de samenleving als geheel, ofwel op een specifieke doelgroep in een land of landen

Wil je als organisatie de pledge ondertekenen:

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO