25-11-2019

Het RIVM publiceert in het rapport: ‘Nederlanders aan het woord over gezondheid en gezond leven’; ‘In het alledaagse gezondheidsbegrip zijn twee aspecten belangrijk voor gezond leven: 1. participatie (gezondheid = kunnen doen wat je wilt doen) en sensatie (gezondheid = het gezonde gevoel, energie hebben, in balans zijn). Als mensen zelf iets voor hun gezondheid doen, dan doen ze dat met die twee aspecten in het achterhoofd. Ze willen hun accu opladen en weer energie hebben om het leven aan te kunnen. Wanneer dat lukt, dan kunnen ook mensen met een ziekte zich toch gezond voelen. Rekening houden met je gezondheid is vooral een kwestie van intuïtie. Mensen zeggen te ‘luisteren naar hun lichaam’ en ‘hun gevoel te volgen’. De informatie over gezondheid in de media kan echter verwarrend zijn. De verwarde burger trekt zijn eigen plan, bijvoorbeeld door vast te houden aan de leefregels die van thuis zijn meegekregen. Gezondheidsboodschappen die blijven hangen zijn vooral oude slogans zoals ‘snoep verstandig eet een appel’. De belangrijkste aanleiding voor mensen om gezonder te gaan leven is de confrontatie met zichzelf. Dat kan gebeuren door in de spiegel te kijken, op de weegschaal te staan of door slecht nieuws van de dokter. In de maatregelen van de overheid ziet een aantal burgers een hellend vlak van toenemende vrijheidsbeperking.’

Belangrijk in deze samenvatting is dat de verwarde burger gemakkelijk vasthoudt aan aangeleerde leefregels. Dat kan natuurlijk een voordeel zijn, maar dat kan ook totaal de plank misslaan, omdat ouders vaak ook niet geleerd hebben gezond te leven en ook geïndoctrineerd zijn door de commercie van o.a. de voedingsmiddelenindustrie. Kortom, gezond leven is afhankelijk van…. geluk. Je moet maar net het geluk hebben of hebben gehad, in een nest opgegroeid te zijn, waar men de kennis niet alleen had, maar die ook effectief over heeft gebracht. Gezien het feit dat de afgelopen generaties die kennis nog niet ter beschikking hadden, kunnen we stellen, dat bijna alle volwassenen onvoldoende adequate kennis over gezond leven mee hebben gekregen en dus ook niet over kunnen brengen.

Ik denk dat er grote noodzaak is aan een leefstijl- en preventie platform, die state of the art kennis en praktische tools aanreikt over gezond leven, primair voor professionals, die het in hun werk toe willen passen, maar ook voor particulieren die dermate bewust zijn dat ze gezonder willen leven, maar dat dan wel op een goede manier willen doen. Momenteel hebben we natuurlijk wel het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport ter beschikking, echter reiken die geen kennisprogrammas voor professionals aan en ook geen gestructureerde programma’s voor particulieren. De leerkracht, praktijk ondersteuner, fitnesstrainer, leefstijlcoach, specialist, pedagogisch medewerker, enz, heeft compacte kennis nodig over het gezond leven recept. De Gezondheidsraad, Positieve Gezondheid en de kennis achter de Blue Zone gebieden reiken een schat van informatie op dit vlak, maar nergens wordt dit nog samengevat en compact/laagdrempelig aangereikt. De professional en geïnteresseerde particulier heeft echter ook tools nodig, om het leefstijl- en preventie thema gemakkelijk bespreekbaar te kunnen maken, ook daar wordt momenteel nog te versnipperd gehoor aan gegeven.

Omwille van deze noodzaak heb ik begin 2018 besloten om de trilogie Leefstijl als medicijn te gaan schrijven met als eerste fase het boek Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? Nu ben ik aan de slag met deel 2, Voeding als medicijn, hoe doe je dat? Dit komt in juni 2020 uit. En deel 3 komt uit in november 2020, Je brein als medicijn, hoe doe je dat? Parallel aan de uitgave van de boeken werken we aan een leefstijl- en preventie platform en aanpak voor professionals en particulieren. Hierin willen we sparren met mensen die de visie omarmen dat dit platform er moet komen, om samen te kijken om dit ook op de meest effectieve manier te doen. Vanuit de Europese commissie Erasmus + hebben we gedeeltelijk funding gekregen voor het ontwikkelen van een profiel, portaal en app. Deze moet natuurlijk dermate goed in elkaar zitten, dat professionals in verschillende sectoren en particulieren er ook gebruik van gaan maken en er gemakkelijk doorheen kunnen lopen. Wil jij hierin meedenken, meld je dan aan via j.vanheel@efaa.nl.

Wil je het boek bestellen en/of gebruik maken van het gratis bewustwordingspakket, kijk op www.hoedoejedat.nu.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO