29-12-2014

Fitnessbranche zet pijlen op duurzame preventie!

De Fitnessbranche gaat een nieuwe fase in in 2015, als rechter hand van organisaties als de World Health Organisation, Excercise is Medicine, VWS en NISB, allemaal voorvechters van preventieve gezondheid, door de pijlen te richten of duurzame preventie van overgewicht!

Als de trend zich  doorzet zoals in de afgelopen 20 jaar, dan hebben 90% van onze kinderen (en de kinderen van onze kinderen) in 2060 overgewicht, met alle gevolgen van dien.

Overgewicht hangt namelijk samen met tal van chronische aandoeningen waaronder diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, een aantal soorten kanker, aandoeningen aan galblaas en het bewegingsstelsel en psychische en psychosociale problemen als eenzaamheid, verdriet, gespannenheid en depressiviteit. Kinderen met overgewicht hebben een grote kans op glucose-intolerantie, verhoogde bloeddruk en hypercholesterolemie op latere leeftijd, een vergrote kans op hart- en vaatziekten en meer kans op een lage zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen.

Aantal mensen met overgewicht stijgt sinds 1981

In de afgelopen dertig jaar zijn overgewicht en obesitas flink toegenomen. Niet alleen zijn Nederlanders zwaarder, ook is de Nederlandse buik dikker geworden. Deze toenamen in overgewicht en ernstig overgewicht zijn zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen en binnen alle opleidingsniveaus.

Onder kinderen is overgewicht de laatste drie decennia meer dan verdubbeld. In 2012 is 53% van de mannen en 44% van de vrouwen te zwaar. Van de Nederlandse kinderen had 14% overgewicht, waarvan 2% obesitas. Bron: http://www.nationaalkompas.nl/

Overgewicht afremmen en terugdringen door te gezonder eten en meer bewegen

Overgewicht is het resultaat van een verstoorde energiebalans: teveel energie-inname (teveel calorierijke voeding) bij een te laag energieverbruik (lichamelijke inactiviteit). We eten dus teveel calorierijke voeding en te weinig groenten, rauwkost en fruit en verbruiken te weinig, lees te weinig beweging en teveel en te lang zitten.

2015, STOP samen de toename van deze epidemie!

Om overgewicht terug te dringen is een enorme stap, maar om toename af te remmen of te stoppen is een minder intensieve stap om te nemen. De twee pijlers:

  1. Meer verbruiken door elke dag minimaal 10 minuten extra te bewegen
  2. Minder calorieën eten door een calorierijk voedingsmiddel te wisselen voor een stuk fruit, rauwkost of meer groenten.

Als iedereen die iets of veel overgewicht heeft deze stap neemt (en de jeugd hierin meeneemt), dan remmen we allemaal samen de toename van overgewicht in 2015 af of stoppen we deze zelfs.

De rol van de fitnessbranche in aanpak tegen overgewicht!

Een belangrijke stap om door alle medewerkers in de fitnessbranche te nemen is het opwaarderen van de kennis over de internationale World Health Organization (WHO) beweeg- en preventie richtlijn. Hierin wordt duidelijk dat het, als we spreken van een duurzaam gezond gewicht en betere gezondheid algemeen, we dan praten over het totale beweegpatroon, niet alleen de activiteiten binnen de muren van het sportcentrum.  EFAA reikt hiervoor via www.bewegenismedicijn.nl een gratis Bewegen is Medicijn coach/ambassadeurs programma aan met Bewegen is Medicijn e-learning voor team en trainers, praktijk materialen en bekendmakingsmateriaal.

Werken volgens de nieuwe TNO/Fit!vak beweegrichtlijn overgewicht/obesitas

Een volgende stap is het opwaarderen van de kennis van de fitnesstrainers. TNO en Fit!vak ontwikkelde in 2013/2014, na een grondige internationale research update, een kennisdossier en begeleidingsrichtlijn Beweegdeskundige overgewicht/obesitas. Deze richtlijn is vertaald in een trainers e-learning voor trainers, personal trainers en leefstijl adviseurs. Deze e-learning is vanaf half januari 2015 beschikbaar.

Begeleidingsprotocol voor optimale kwaliteit (en resultaat garantie)

De up to date kennis van de trainers op het vlak van overgewicht en obesitas begeleiding is vertaald naar een geprotocolleerde aanpak, om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen.  Alle aspecten die van belang zijn om de kwaliteit te kunnen waarborgen en volgen zijn opgenomen in de hiervoor bestemde handleiding voor het management.

Positioneren/bekendmaking/werving

Een programma op de plank hebben liggen brengt de nieuwe deelnemers niet binnen. Je moet ook de juiste boodschap uitstralen en de juiste kanalen gebruiken. In samenwerking met de Activation group, professionals op het gebied van vermarkten van leefstijl concepten zoals het bekende “Van bankzitter tot topper”, heeft EFAA een marketing pakket ontwikkeld, dat direct ingezet kan worden in de regio en waarmee de juiste doelgroep wordt aangesproken. Ook ontwikkelde EFAA in het afgelopen jaar een leefstijl- en afslankprogramma genaamd "Leefstijl Challenge", gebaseerd op de WHO  beweeg- en preventie richtlijn en het TNO/Fit!vak kennisdossier en protocol overgewicht/obesitas. Duurzaam afslanken en gezondheidbevordering staan centraal in dit programma en de pijlers zijn bewegen, voeding en mentale fitheid. Informatie, mail 'FitCoach Leefstijl Challenge' naar info@efaa.nl.

Haak nu in!

Zie jij fitness ook als een belangrijke oplossing tegen het groeiende overgewicht probleem, haak dan meteen in, vraag informatie op over de mogel;ijkheden van "Stop de overgewicht epidemie' via info@efaa.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO