17-03-2024

Wat is de noodzaak van de SWITCH?

De SWITCH duidt op het veranderen van iets in je leefstijl, waardoor je iets gezonder gaat leven. Dat kan zijn, wat meer bewegen, een ongezonde voedingsgewoonte laten staan, een mentaal rust moment, een positievere kijk op zaken, enz. Een SWITCH is dus eigenlijk een preventieve SWITCH of een gezondheid bevorderende SWITCH. Dit artikel gaat over de noodzaak en het belang van de SWITCH.

We willen gezonder leven!

Steeds meer mensen willen een stap maken naar een gezondere leefstijl. De corona periode heeft nog eens extra duidelijk gemaakt, wat de risico’s zijn van ongezond leven op o.a. ons immuunsysteem. Ook de informatie vanuit de Blue Zone gebieden en de documentaires daarover, zorgt voor een sterkere bewustwording  van het feit, dat we niet hoeven te accepteren dat we gemiddeld 20 jaar chronische aandoeningen hebben aan het eind van ons leven, maar dat terug kunnen brengen tot 3 jaar met leefstijl. De laatste jaren krijgen we nog meer schokkende feiten op ons netvlies, de jeugd wordt steeds onfitter en leidt steeds vroeger in het leven aan chronische aandoeningen. Overgewicht en obesitas groeide bij de jeugd van 3% in 1960 tot meer dan 20% nu in 2024. Bij volwassenen groeide dat van 10% in 1960 tot 55% in 2024. De voorspelling voor de toekomst is schrikbarend: als de trend zich doorzet, heeft in 2060 misschien wel 80 tot 90% van de volwassen bevolking overgewicht of obesitas. Maar gelukkig groeit de wil bij steeds meer mensen, om gezonder te leven en zo de eigen levenskwaliteit te verbeteren. De vraag is dan, weet men hoe dat aan te pakken?

Oorzaken zijn duidelijk!

De oorzaken liggen primair in het steeds meer en langer gaan zitten in de afgelopen 70 jaar, steeds ongezonder eten, steeds meer stress prikkels en onbewustheid en onkundigheid over de manieren om aangeleerd gedrag te veranderen. Zo goed als iedereen leeft op onderdelen van wat we voor het gemakt maar even het ‘gezond leven recept’ noemen, in onbewuste onbekwaamheid en we hebben allemaal onbewust leefstijlpatronen aangeleerd die ons schaden. Voor de een is een te passieve leefstijl de oorzaak van veel persoonlijk leed, de ander heeft zich voedingspatronen aangeleerd waarvan men zich onvoldoende bewust is wat dat in het lichaam teweeg brengt, weer anderen krijgen de rust niet in het hoofd en ondergaan dagelijks chronische stress met alle desastreuze gevolgen van dien. Dat waar we onbewust over zijn, kunnen we ook niet veranderen. Op het gebied van bewegen hebben de technologische ontwikkeling en de zittende beroepen ons onbewust steeds inactiever gemaakt. Wat onze voeding betreft zijn we in de afgelopen 70 jaar veel te veel slechte vetten en suikers gaan eten, en blijkt 75% te weinig gezondheid bevorderende voeding te eten. Wat de stress prikkel betreft, momenteel krijgen we per dag evenveel prikkels te verwerken als 100 jaar geleden in een jaar.  Deze mix van inactiviteit, ziekmakende voeding en een overload van stressprikkels, trekt een spoor van chronische aandoeningen met zich mee en heeft ervoor gezorgd dat de overgrote meerderheid van mensen vandaag de dag, onbewust, onbekwaam, ongezond leven.

Bewustwording is stap 1

De SWITCH is allereerst een SWITCH in bewustwording. Als ik niet weet wat het effect is van stress en ik heb geen kennis over hoe dat zelf te regelen, dan gaan wij mensen al snel denken dat het niet anders is, dat dit is hoe we zijn of dat we niet in staat zijn te veranderen.

We leven nu eenmaal in een tijdperk waarin eigenlijk zo goed als niemand heeft geleerd om alle aspecten van een gezonde leefstijl goed toe te passen. We zijn er als het ware allemaal, en over de hele wereld, onbewust ingerold. Vanaf de jaren 50, steeds meer zitten, steeds ongezondere voeding, steeds meer stress en uiteindelijk zitten we dan ook nog eens soort van ‘gevangen’ in onze conditionering.  

De WHO en de Gezondheidsraad maken echter duidelijk met de beweeg- en voedingsrichtlijn dat leefstijl DE grote preventieve factor is tegen chronische aandoeningen. Op het gebied van mentale rust zijn er wel veel publicaties, maar helaas nog geen richtlijn. We weten ook dat, als we mensen inzicht geven, dat ze gaan begrijpen wat er aan de hand is, wat leefstijl doet met ons en hoe we kleine SWITCHes kunnen maken naar een duurzaam gezondere leefstijl, dat ze dan die stappen ook willen en kunnen nemen.

Ondersteuning is vaak noodzakelijk

Omdat wij mensen, als we een bepaald gedrag langdurig toegepast hebben, vaak vastzitten in onze leefstijl en mindset, is het voor de meeste mensen moeilijk en lijkt het onmogelijk om te veranderen. Ons brein houdt ons dan een beetje voor gek en gaat oud (ongezond) aangeleerd gedrag verdedigen, wat een teken van een fixed mindset is. Gelukkig is er veel onderzoek gedaan over het ontwikkelen van een gefixeerde mindset en leefstijl naar een groei mindset en gezondere leefstijl. De praktijk wijst helaas uit, dat op dit vlak, misschien wel meer dan 95% van ons mensen, onbewust onbekwaam is. Bewustwording en in de meeste gevallen, enige mate van ondersteuning is nodig om door gewoontegedrag en mindset heen te breken.

Het positieve aan dit verhaal is, we weten nu dat de meerderheid van de bevolking onbewust onbekwaam, ongezond leeft, we weten echter ook hoe het ‘gezond leven’ recept in elkaar zit en welke leefstijl- en mindset bewustwording en ondersteuning nodig is om een SWITCH te kunnen maken.  En het interessante is, dat door bewustwording, iedereen ook daadwerkelijk in staat is een gezonde SWITCH te maken. We moeten alleen een manier zien te vinden om de essentiële kennis over te brengen naar iedereen die het nodig heeft en preventief, moet deze kennis natuurlijk verankerd worden in het onderwijs, maar dat zal nog wel wat langer duren.

SWITCH begeleiders

De eerst volgende stap is wellicht dat professionals die mensen behandelen of begeleiden, hun klanten, leden of patiënten ook helpen met bewustwording en het daadwerkelijk maken van een gezonde SWITCH. Dat is de reden dat EFAA is gestart met het bieden van de Leefstijlcoach niveau 4 opleiding van NL Actief en is begonnen met additionele SWITCH coach opleidingen ontwikkelen. Nummer 1 is de Beweeg(Fit SWITCH)coach opleiding en nummer twee, Voeding(Food SWITCH)coach. Beide online zelfstudies zijn afgelopen jaar online gekomen en helpen professionals de juiste kennis over te brengen en mensen adequaat te helpen hun SWITCH te maken. In ontwikkeling zijn ‘Preventie(stressSWITCH)coach’, ‘SlaapSWITCH coach’ en ‘MindsetSWITCH coach’. Om trainers en personal trainers in opleiding voor te bereiden op een toekomst van ondersteunen en coachen op gebied van leefstijl, biedt EFAA opleidingen momenteel ook het COACH24 programma gratis aan bij de opleidingen Fitnesstrainer A en NASM PT. De Beweegcoach en Voedingscoach online zelfstudie zijn namelijk al onderdeel van dit programma.

Lets SWITCH to health!

John van Heel

EFAA opleidingen en Leefstijlclub

Wil je bericht ontvangen als de Preventie(stress)SWITCH coach, de SlaapSWITCH coach en de Mindset SWITCH coach online zelfstudies gereed is, mail naar info@efaa.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO