23-01-2012

Werkgevers hebben weinig zicht op hun werknemers met diabetes. Ze weten niet hoeveel het er zijn en of zij problemen hebben met het werk. Ze willen deze medewerkers wel graag steunen, maar hebben daarvoor nog weinig beleid. Vooral onregelmatige diensten zijn lastig. Dat blijkt uit een onderzoek van hetNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). ‘We weten niet hoeveel mensen met diabetes er bij ons werken’, zegt Frans van Dort, beleidsmedewerker bij bureau veiligheid, gezondheid en welzijn van Politie Haaglanden. ‘Medewerkers hoeven het niet te vertellen. Ook de bedrijfsartsen hebben geen volledig beeld. Sommige medewerkers zeggen het tegen de bedrijfsarts, maar die kunnen dat niet  doorgeven aan de werkgever vanwege hun beroepsgeheim. Politie Haaglanden heeft geen beleid voor werknemers met diabetes. Toch werken er wel degelijk mensen met diabetes. Deze werknemers geven aan dat als zij problemen hebben, deze op individuele basis worden opgelost. Dat bevestigt het algemene beeld dat naar voren komt uit een onderzoek van het Nivel bij 162 werknemers en 20 grote werkgevers in verschillende sectoren, zoals de politie, de kinderopvang, het onderwijs, het personenvervoer en de sociale werkplaats. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 850.000 mensen met diabetes. Dit groeit naar verwachting uit tot 1,3 miljoen in 2025. Mensen krijgen de ziekte ook al op jongere leeftijd. De verwachting is daardoor dat diabetes ook op de werkvloer vaker zal voorkomen. Onregelmatig werk is lastig bij diabetes omdat een goede behandeling van de ziekte juist gebaat is bij regelmaat. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Nivel-programmaleider Liset van Dijk: ‘Gezien de arbeidsmarkttekorten die op ons afkomen en het groeiend aantal mensen met een chronische aandoening, waarvan diabetes een belangrijke is, betekent dit voor bepaalde bedrijven werk aan de winkel. Zij moeten ervoor zorgen dat hun werknemers gezond blijven – daar doen de bedrijven al ook wel wat aan – en dat zieke werknemers zo goed mogelijk worden ondersteund. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar levert ook voordelen op voor de werkgever.’ Bron: Nivel 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO