20-06-2011

Utrecht - Inwoners van Overvecht gebruiken minder dure zorg en bewegen meer. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de aanpak ‘Gezonde Wijk Overvecht'. De cijfers laten in de periode 2006-2010 een vermindering van zorgkosten zien van 4%. Het percentage Overvechters van 19 jaar en ouder dat de beweegnorm haalt is in deze periode gestegen van 54% naar 65%. Dat betekent voor Overvecht een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. De resultaten tonen aan dat intensieve samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn, zoals de huisarts, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties, leidt tot zinnige en zuinige zorg.

Succesfactor daarbij is de intensieve inzet van huisarts en praktijkondersteuners (POH). Er is een toename in het aantal huisartsconsulten, POH-consulten en fysiotherapie, maar daar staat duidelijk winst tegenover. Door ruimer de tijd te nemen kunnen huisartsen en POH het zorgaanbod veel preciezer afstemmen op de zorgbehoefte van een patiënt. Ook blijkt uit de resultaten dat geneesmiddelen veel doelmatiger worden voorgeschreven en is het zorggebruik in het ziekenhuis gedaald. Schatting op basis van Agis gegevens laat zien dat de geïntegreerde eerstelijnszorg over de periode 2006-2009 op jaarbasis leidt tot een besparing. Als er geen interventies hadden plaatsgevonden waren de zorgkosten volgens de trendanalyse 750.000 euro hoger uitgevallen (4%).

Bewegen  Bewoners in Overvecht zijn vooral meer gaan bewegen en sporten in hun vrije tijd. Dit is het gevolg van diverse stimulerende maatregelen binnen de Gezonde Wijk. Zo biedt de eerste lijn het beweegprogramma Big!move aan en biedt de fysiotherapeut in de wijk een speciaal beweegconsult. Ook is er een beweegmakelaar van de wijkwelzijnsorganisatie die bewoners stimuleert om te gaan sporten. Gezondere jongeren Al eerder in 2010 zijn goede resultaten bereikt vanuit de wijkgerichte aanpak Gezond gewicht Overvecht (GO). Het percentage kinderen in de basisschoolleeftijd met overgewicht in Overvecht is in vijf jaar afgenomen van 26% (2004/2005) naar 20% (2008/2009). Dit is te verklaren doordat de kinderen een gezondere leefstijl hebben. Er zijn gunstige trends zichtbaar in ontbijtgedrag, consumptie van fruit, televisie kijken, actief zijn en sporten in georganiseerd verband. Zoeken wat bindt ‘Gezonde Wijk' is een wijkbrede innovatieve aanpak, die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. Daarbij wordt intensief samengewerkt op het gebied van eerstelijnszorg, welzijn en preventie. De Utrechter kan zo in zijn eigen omgeving rekenen op goed bereikbare, toegankelijke en laagdrempelige zorg. Gezonde wijk is onderdeel van het convenant Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen werken samen aan een betere gezondheid voor Utrechters.

Zie ook www.utrechtgezond.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO