01-05-2017

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel een vermindering van de  groei van het aantal mensen met een chronische ziekte. Daarnaast moet het programma ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden verkleinen. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Met het programma ‘Alles is Gezondheid’ zet het Nationaal Programma Preventie in op  samenwerking met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven. Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie. 2017 is het jaar dat de fitnessbranche inhaakt op deze beweging.  

Het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid is van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Een brede aanpak gericht op preventie essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. EFAA/Nieuwe Gezondheid onderschrijft de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…, te weten;

 • dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

 • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;

 • een prominente plek voor preventie in de sport- en fitness branche;

De Fitnessbranche beschikt over een landelijk netwerk van sportcentra, trainers, leefstijlcoaches en personal trainers die zich al inzetten voor gezondere mensen en een gezondere leefstijl. Met het programma Nieuwe Gezondheid omarmen we vanaf april 2017 als branche de visie van het Nationaal Programma Preventie en gaan we ons als branche pro actief inzetten om de leefstijl van mensen te optimaliseren en overgewicht te bestrijden.

Nieuwe Gezondheid is van mening dat jongeren opgroeien in een omgeving die nog teveel gericht is op curatieve zorg en te weinig op preventie. Volwassenen en dan met name ouders, zorgmedewerkers, leerkrachten, HR-medewerkers maar zeker ook instructeurs, trainers en coaches, kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van volwassenen en jongeren. Samen met lokale overheid, bedrijven, sportsector, onderwijs en zorg en welzijn (de 5 ringen) kunnen we een gezondere omgeving creëren en bouwen aan een gezondere toekomst.

In 2017 en 2018 gaan we gezamenlijk vanuit de fitnessbranche;

 • Onze leden en waar mogelijk diens familie, vrienden en collega’s inspireren om gezonder te bewegen en gezonder te eten met behulp van de Nieuwe Gezondheid maandelijkse leefstijl factsheet. Onze ambitie is om in 2017 10.000 mensen aan de slag te laten gaan met 1 of meer van de 15 Nieuwe Gezondheidsthema’s;

 • Iedereen in de regio van onze sportcentra, coaches en trainers uitnodigen om gratis leefstijlcursussen online te volgen, een Leefstijl SWITCH te kiezen en gebruik te maken van het Nieuwe Gezondheid dossier;

 • Bedrijven ondersteunen in het stimuleren van medewerkers naar gezonder gedrag met o.a. bewustwordingslezingen, korte cursussen, praktische workshops, beweeg challenge programma’s met activity trackers en duurzame inzetbaarheid trajecten;

 • Leden en intermediairs inspireren en kennis aanreiken over preventieve gezondheid door lezingen te geven, bijeenkomsten en korte cursussen leefstijl- en preventieadviseur;

 • Burgers in de regio informeren over de kracht van preventie (met lezingen, maandelijkse nieuwsbrief, social media en website).

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Samen sterk

De Nieuwe Gezondheid kan alleen slagen bij een branche brede aanpak, daarom is Nieuwe Gezondheid een partnership aangegaan met Kenniscentrum Sport (voorheen NISB), om deze beweging ook vanuit dit kennisinstituut te voeden. Maar ook leveranciers zetten hun schouders onder deze beweging zoals

 • Matrix

 • Life Fitness

 • hart for her

 • Body Life

3 sporen aanpak vanuit Nieuwe Gezondheid

De Nieuwe Gezondheid beweging zet in op 3 sporen;

 1. Spoor 1: de professional

 2. Spoor 2: de consument

 3. Spoor 3: bedrijven

Spoor 1: de professional

Vanuit de Nieuwe Gezondheid beweging gaan we professionals informeren en ondersteunen om de WHO beweeg- en preventie richtlijn toe te passen, de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn toe te passen, de richtlijnen op gebied van bewegen en voeding voor overgewicht en obesitas (Kennisdossier en protocol overgewicht en obesitas van NL Actief) toe te passen en kennis op te doen op gebied van gedragsverandering. Nieuwe Gezondheid biedt een gratis basis programma aan voor alle fitness professionals.

Spoor 2: Consumenten

Nieuwe Gezondheid biedt consumenten gratis de mogelijkheid deel te nemen aan leefstijl cursussen online (actief leven, een gezond lichaam, gezonde leefstijl (BRAVO) en actief met diabetes), deel te nemen aan web video workouts en gebruik te maken van het Nieuwe Gezondheid dossier (Leefstijl thema’s vanuit de WHO beweegrichtlijn, de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn en het Positieve Gezondheid model) met behulp van de online Leefstijl SWITCH.

Spoor 3: Bedrijven

Nieuwe Gezondheid biedt bedrijven en instellingen een totaal programma voor Duurzame Gezondheid en Duurzame inzetbaarheid. Sportcentra kunnen dit programma zelf ook in de regio aan bedrijven aanbieden. Ook voor bedrijven is er een gratis basis pakket waarmee men de werknemers kan informeren over de 2 maandelijkse thema’s.

Nieuwe Gezondheid inspiratie centra kunnen dit programma zelfstandig in de regio aan bedrijven aanbieden.

Wil je inhaken op de Nieuwe Gezondheid beweging, mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO