31-03-2024

Gesprekstool ‘Bewust Bewegen met chronische aandoeningen’

Mensen met chronische aandoeningen helpen meer beweging in hun dag te brengen is de wens van veel zorg- en fitnessprofessionals. Dit toepassen in de praktijk is vaak lastig, maar ook hard nodig blijkt vandaag weer uit het nieuws. ‘Obesitas afgelopen 40 jaar verdrievoudigd’, concludeert het CBS (1) naar aanleiding van de laatste cijfers. Voldoende bewegen is belangrijk, ook voor mensen met chronische aandoeningen zoals obesitas. Maar waar moet je als professional rekening mee houden? De vernieuwde gesprekstool Bewust Bewegen met chronische aandoeningen (2) biedt hierbij uitkomst en helpt je op weg.

Bewust bewegen met chronische aandoeningen

Het gesprek over bewegen met chronische aandoeningen

Bewust Bewegen ondersteunt professionals met de juiste kennis, handvatten en adviezen als leidraad voor het gesprek met klanten/patiënten over de positieve impact van bewegen op specifieke chronische aandoeningen. Iedereen heeft baat bij voldoende bewegen. Maar voor mensen met een chronische aandoening is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Voldoende bewegen is voor deze patiënten soms lastig haalbaar, zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Professionals zoals artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, fitnesstrainers, personal trainers of leefstijlcoaches kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

De uitdaging zit hem vaak in de beperkte tijd die deze professionals hebben om het gesprek over bewegen te voeren. Ook vinden ze dit soms lastig. De juiste kennis paraat hebben helpt hierbij, wat resulteert in de behoefte aan een overzichtelijke weergave van informatie over bewegen in combinatie met chronische aandoeningen. Reden voor Kenniscentrum Sport & Bewegen om de gesprekstool Bewust Bewegen door te ontwikkelen, met daarbij tegelijkertijd een actualisatieslag op de inhoud. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker en speelt beter in op de behoefte van professionals. 

Bewust Bewegen 2.0: dit is er vernieuwd

Dankzij de doorontwikkeling kun je als gebruiker eenvoudig kiezen voor de juiste aanpak in het gesprek met de deelnemer. Per chronische aandoening is er een leidraad met handvatten voor een kort gesprek over het thema bewegen van 1 minuut of voor een iets langer gesprek van 5 minuten. Daarnaast is er voor elke aandoening specifieke achtergrondinformatie te vinden over de impact van sport en bewegen, wetenschappelijke onderbouwing hiervan, contra-indicaties, aanbevelingen voor bewegen en handige links met nog meer verdiepende informatie. 

Totstandkoming Bewust Bewegen

Bewust Bewegen is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met het Moving Medicine Platform, een initiatief van de Faculty of Sport and Exercise Medicine UK. De gesprekstool is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, aangevuld met kennis en ervaringen uit de praktijk. De informatie is getoetst bij verschillende professionals uit de praktijk.

Bronnen:

  1. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/10/obesitas-afgelopen-40-jaar-verdrievoudigd
  2. https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/bewust-bewegen/
  3. https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/vernieuwde-gesprekstool-bewust-bewegen-met-chronische-aandoeningen-nu-beschikbaar/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=FIRSTNAME+%2C+jouw+kennisupdate&utm_campaign=Kennisupdate+KCSB+2024+%7C+week+13+2024

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO