31-01-2022

Wij weten natuurlijk allemaal hoe belangrijk sport en bewegen is en dat dit, hoe ouder we worden, des te belangrijker is. Weet men dat echter ook al bij je gemeente, houdt men daar rekening mee bij het opstellen van het gezondheidsbeleid?

Voor 65-plussers is sporten en bewegen misschien nog wel belangrijker dan voor mensen die jonger zijn,  om de zelfredzaamheid en mobiliteit te behouden en te vergroten. Bewegen en sport is ook een goede manier om andere mensen te ontmoeten en zo te bouwen aan een sociaal netwerk. Als meer 65-plussers bewegen, leidt dat tot meer zelfredzaamheid en minder afhankelijkheid van zorg. Daarmee is sport en bewegen een relevant middel voor doelstellingen binnen diverse beleidsterreinen, waaronder sport, sociaal domein en gezondheid.

Onderzoek laat zien dat voldoende bewegen de kans op kwetsbaarheid verkleint. Het gaat daarbij om fysieke kwetsbaarheid (beperkingen in lichamelijk functioneren), cognitieve kwetsbaarheid (geheugen en flexibiliteit), sociale kwetsbaarheid (eenzaamheid) en psychische kwetsbaarheid (depressie). Hieronder vatten we deze positieve effecten samen:

  • Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een gezonde leefstijl op latere leeftijd significant bijdraagt aan de preventie van chronische ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en dementie.
  • Voldoende bewegen, met name krachttraining, is essentieel voor behoud van spiermassa en -functionaliteit bij ouderen.
  • Een beperkte ziektelast en het behoud van spiergezondheid hebben positieve effecten op de zelfredzaamheid en mate van kwetsbaarheid van ouderen.
  • Deelname aan sport- en beweegactiviteiten zorgt voor meer participatie en kan bijdragen aan een sterker sociaal netwerk en een afname van het gevoel van eenzaamheid.

Meer weten over de positieve effecten van sport en bewegen voor 65+? Het interactieve Human Capital Model geeft ruim 80 effecten van sport en bewegen weer, inclusief links naar relevante artikelen, kennisproducten, interventies en experts. In het model kun je filteren op de doelgroep 65+.

Inspiratie!

Samen met het Mulier Instituut vroeg Kenniscentrum Sport en Bewegen beleidsmedewerkers en uitvoerders bij twaalf gemeenten naar hun ervaringen. De opbrengsten van deze interviews vormen, ondersteund door wetenschappelijke kennis, de inhoudelijke basis voor deze whitepaper. Lees waarom en hoe 65-plussers prioriteit krijgen vanuit beleid van de gemeente Alkmaar en Waalwijk. Hoe binnen de gemeente Smallingerland integraal wordt samengewerkt aan gezondheidsbeleid waar bewegen onderdeel van uitmaakt. Ontdek hoe gemeente Wageningen de Gezondheidsmonitor gebruikt om de effectiviteit van beweegbeleid te monitoren en hoe gemeente Bodegraven-Reeuwijk inspeelt op de behoeften van de doelgroep bij het creëren van passend aanbod.

Wellicht kan jij zelfs een rol spelen bij het adviseren van de gemeente in het gezondheidsbeleid of bied je interventies voor 65+, ga gerust het gesprek eens aan.

Bronnen:

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/whitepaper-65-in-beweging/

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/human-capital-model/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO