26-04-2011

Vanaf april  2011 kunnen huisartsen patiënten van 45 jaar en ouder uitnodigen om de risicotest van het PreventieConsult in te vullen. De risicotest helpt de huisarts om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade vroegtijdig op te sporen. Het PreventieConsult is een gezamenlijk initiatief van: de Hartstichting, het Diabetes Fondsde Nierstichting en de de 3 beroepsverenigingen van huisartsen en bedrijfsartsen (LHV, NHG en NVAB) . 

Mensen die de risicotest invullen, krijgen direct inzicht in hun risico. Zo worden ze gestimuleerd om actie te nemen: een bezoek aan de huisarts en/of hun leefstijl aanpassen. Om huisartsen hierbij te ondersteunen, zijn bij het PreventieConsult allerlei materialen ontworpen, zoals: een praktijkwijzervoorbeelden van uitnodigingsbrieven en folders en posters

PreventieConsult CMR Het PreventieConsult cardiometabool risico (CMR) is een nieuwe methode waarmee eerstelijns zorgprofessionals, zoals huisartsen, het risico op hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade beter in kaart kunnen brengen bij mensen vanaf 45 jaar. Het PreventieConsult ondersteunt ook bij het adviseren over passende leefstijladviezen en doorverwijzen naar begeleiding en/of behandeling van andere zorgprofessionals en instanties, zoals:  praktijk- en wijkverpleegkundigen, bedrijfsartsen en GGDDaarbij wordt samenwerking gestimuleerd met andere partijen, zoals: thuiszorg, diëtisten, fysiotherapeuten en gemeentenDenk hierbij aan: cursussen om te stoppen met rokenbeweeg- en leefstijlprogramma's en voedingsadviezen

Gezamenlijk ambitie Op 1 maart van dit jaar  is de 'NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool Risico' gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap. Dit is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de 3 artsenorganisaties en de gezondheidsfondsen. Het Standaard PreventieConsult biedt richtlijnen voor het in kaart brengen van het risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en nierschade bij mensen vanaf 45 jaar. Het beschrijft zowel de toegeleiding naar, de risicoschatting, als de uitvoering van een consult voor cardiometabole aandoeningen. De richtlijn is tot stand gekomen vanuit 2 initiatieven:  

1. het gemeenschappelijke preventieprogramma LekkerLangLeven van drie gezondheidsfondsen (Diabetes Fonds, Hartstichting en Nierstichting) richt zich op de geïntegreerde preventie van hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes. Hiermee willen de fondsen bereiken dat een vervroegde opsporing van mensen met een verhoogd risico op deze aandoeningen ingebed wordt in de gebruikelijke zorg. Zo kan preventie al in een vroeg stadium ingezet worden . 

 2.  de 3 beroepsverenigingen van artsen en bedrijfsartsen willen door het aanbieden van preventief onderzoek en advies invulling geven aan de toenemende behoefte van patiënten aan preventief onderzoek

Beide initiatieven bleken goed op elkaar aan te sluiten. Daarom hebben de partijen besloten om samen het PreventieConsult te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op www.lekkerlangleven.nl.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO