03-10-2022

New Health en de leefstijlclub van de toekomst - Ronald Wouters - NL Actief

25 november 2022, FitFair – 14.15 uur

  • Hoe komen de wereld van zorg en preventie bij elkaar?
  • Wat is ervoor nodig?
  • Is het toekomstmuziek of is het er al?
  • Wat is het (nieuwe) verdienmodel?
  • Wat zijn de relaties met andere domeinen?
  • Welke partners werken samen in de leefstijlclub van de toekomst?
  • Welke data worden verzameld en hoe worden die gebruikt?

Spreker: Ronald Wouters, Algemeen directeur NL Actief. 

Inschrijven kan gratis via info@new-health.eu  

De vraag die ik vaak krijg vanuit de fitnesssector is “wanneer gaan huisartsen nu eens doorverwijzen naar fitnessprofessionals?” Tijdens mijn Master of Science opleiding enkele jaren geleden deed ik onderzoek naar precies die vraag, om een beter beeld te krijgen hoe huisartsen tegen de professionals in onze branche aankijken en wat het effect van die beeldvorming is. De uitkomst was een bevestiging van wat ik vermoedde: huisartsen zien professionals in de fitnessbranche vooral als mensen die thuis zijn in sporten en bewegen en niet zozeer als professionals die mensen kunnen begeleiden naar een gezondere leefstijl. Terwijl zij, de huisartsen, hun patiënten vooral willen doorverwijzen naar paramedici. Met als gevolg dat het nog maar mondjesmaat voorkomt dat huisartsen mensen met een voorgeschreven leefstijlverandering doorverwijzen naar onze branche. Dat is een gemiste kans: voor huisartsen, voor consumenten en voor clubs en professionals in onze branche.

Daar tegenover staan de fitnessprofessionals, die zich afvragen waarom de eerstelijnszorg - en dus de huisartsen - niet sneller en meer mensen doorverwijzen naar fitnessclubs. Fitnessprofessionals weten vaak heel terecht een rijtje voordelen van fitness op te sommen: het is leuk, dichtbij huis, laagdrempelig, veilig en heeft een goede prijskwaliteit verhouding. Willen we Nederland daadwerkelijk fitter en vitaler krijgen en de curve van de sterk stijgende zorgkosten ombuigen, dan ligt daar een belangrijke opdracht voor de fitnessclubs en zou er doorverwezen moeten worden naar fitnessprofessionals, is de overtuiging.

Vanuit het perspectief van de eerstelijnszorg zal beaamd worden dat fitnessclubs en fitnessprofessionals zeker een rol hebben op weg naar een gezonder Nederland, maar er is voor hen wel een groot dilemma: een huisarts heeft de verantwoordelijkheid om zijn patiënten te verwijzen naar een aanbieder die veilig en bewezen effectief werkt. Hij wil geen mensen doorverwijzen als hij twijfelt over de kwaliteit van de aanbieder. Sociaal vaardig zijn, leuke lessen aanbieden, mensen motiveren en ze spierpijn bezorgen, dat mag voor een fitnessclub misschien voldoende zijn, maar voor een huisarts niet. Hij wil zekerheid over het niveau en de kwaliteit, want het gaat hier om het kostbaarste bezit van de mens – hun gezondheid.  

Tijdens deze New Health inspiratie en kennissessie bespreken we hoe we de wereld van zorg en preventie bij elkaar kan komen. Wat is ervoor nodig? Is het toekomstmuziek of is het er al? Wat is het (nieuwe) verdienmodel? Wat zijn de relaties met andere domeinen? Welke partners werken samen in de leefstijlclub van de toekomst? Welke data worden verzameld en hoe worden die gebruikt?

Laten we elkaar informeren en inspireren.

Het programma:

13.00 uur: ontvangst

13.15 uur: Presentatie: Gezondere leefstijl, gezondere generaties! John van Heel

14.15 uur: Presentatie: New Health en de leefstijlclub van de toekomst! Ronald Wouters

Inschrijven kan gratis via info@new-health.eu  

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO