14-01-2011

Onbegrip over nieuwe regeling werkkosten

Door de werkkostenregeling (WKR) die op 1 januari 2011 is ingegaan, komt de fiscaal aantrekkelijke fitnessregeling voor bedrijven onder druk te staan. Aanbieder van bedrijfsfitness Intenz Gezondheidsplan en 600 aangesloten fitnessclubs maken zich zorgen over deze nieuwe ontwikkeling. Naar schatting 250.000 leden sporten landelijk via een regeling van hun bedrijf bij een fitnesscentrum. Door de WKR dreigen bedrijven en werknemers massaal af te haken, omdat het fiscale voordeel drastisch wordt beperkt en een belastingaanslag van 80 procent geldt bij overschrijding van de vrijstelling.

Sinds 2007 gold een fiscale vrijstelling voor bedrijfsfitness. Een werkgeversbijdrage voor een abonnement of een via het bedrijf geregeld fitnessabonnement was vrijgesteld van de loonbelasting. Deze financiële prikkel was er voornamelijk voor bedoeld om te zorgen dat bedrijven en organisaties gingen investeren in de gezondheid, vitaliteit en actieve leefstijl van hun personeel. Naar schatting 250.000 werknemers maken gebruik van de regeling en sporten via hun werk. Twee derde van hen bewoog niet genoeg voordat ze begonnen met bedrijfsfitness.

Met ingang van 2011 geldt een nieuwe regeling, namelijk de werkkostenregeling (WKR). Hierin kunnen bedrijven maximaal 1,4 procent van hun totale loonsom besteden aan vrijgestelde vergoedingen. Naast fitness gaat het hierbij bijvoorbeeld ook om de aanschaf van een fiets, laptop, het kerstpakket, maaltijden of een personeelsuitje. De bestedingen boven dat percentage, worden voor 80 procent aangeslagen door de Belastingdienst.

Een regeling voor fitness die primair is bedoeld om de negatieve gevolgen van inactiviteit en overgewicht tegen te gaan, gaat nu dus concurreren met maaltijden, computer, een feestje en een kerstpakket. Bij een gemiddeld bedrijf is er nog maar 30 euro per medewerker per maand belastingvrij beschikbaar. Een fitnessabonnement kost al gauw 40 euro. Dat betekent alleen voor fitness dus al een mogelijke overschrijding en dus een belastingaanslag.

“Onbegrijpelijk,” zegt René Sielhorst, directeur van Intenz Gezondheidsplan en High Five Health Promotion. “Aan de ene kant zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich in om de gevolgen van inactiviteit en overgewicht tegen te gaan, en aan de andere kant beperkt het ministerie van Financiën een succesvolle regeling die dit nu juist bewerkstelligt.” Zijn organisatie richt zich op het promoten van een gezonde en actieve leefstijl bij overheid en bedrijven en is marktleider op dat gebied.

Sielhorst ergert zich aan de communicatie vanuit de Belastingdienst. “Het wordt gebracht alsof het een administratieve lastenverlichting betreft voor bedrijven. Dat is om te beginnen al niet het geval, want de administratieve afhandeling zoals deze al jaren loopt, moet volledig om. Bovendien worden er gedurende het jaar door medewerkers fitnessabonnementen, laptops en ‘fietsen van de zaak’ aangeschaft. Hoe voorkom je een overschrijding gedurende het jaar zonder je arbeidsvoorwaardenpakket drastisch te hervormen?”

Inmiddels is Intenz Gezondheidsplan samen met branchevereniging Fit!Vak en andere ondernemers gestart met het oprichten van een projectgroep om een krachtige stem richting de beleidsmakers te laten horen. Het gaat hierbij om het belang van 600 fitnessclubs, meer dan 350 bedrijven en hun 250.000 werknemers.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO