21-05-2018

Gezondheid is volgens de Wereldgezondheids-organisatie (WHO): "Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken." Deze definitie van gezondheid wordt al een tijdje bekritiseerd, omdat in deze omschrijving eigenlijk niemand gezond kan zijn vanwege het woord ‘volledig’. Het is ook een vrij statische omschrijving die weinig tot geen ruimte biedt voor de optimalisatie van de persoonlijke gezondheid.

Volgens Machteld Huber is die definitie verouderd, omdat daarmee praktisch iedereen patiënt is. Ze ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw concept voor gezondheid.

“‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” zo luidt de nieuwe omschrijving. Volgens Huber wordt hierin veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte.

Zes dimensies

Vanuit deze definitie werd het model ‘Positieve gezondheid’ ontwikkeld, bestaande uit zes dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Steeds meer mensen gaan sporten voor hun gezondheid. Ze scoren, volgens eigen beleving, vaak te laag op gezondheid en willen daar verandering in brengen door sport en bewegen. Die persoonlijke waarde beleving verhoogt automatisch als men actief is, maar wellicht kunnen wij nog meer betekenen om leden te helpen hun persoonlijke waarde beleving van gezondheid te optimaliseren.

Eigen kracht

Volgens Huber is het belangrijk dat mensen in hun eigen kracht komen. Huber: ‘Als we de nadruk leggen op veerkracht en eigen regie, voelen mensen zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend in hun beperkingen. Voor veel mensen wegen aspecten als sociale participatie en zingeving minstens zo zwaar. Het is belangrijk dat een begeleider dat ook ziet’. De opdracht waar wij dus voor staan is hoe wij de veerkracht van mensen kunnen vergroten, de eigen regie toe laten nemen en door onze begeleiding de persoonlijke waarde beleving van gezondheid toe laten nemen. Wellicht nuttig om daarbij een analyse te doen van onze aanpak, vanuit de zes dimensies van het Positieve Gezondheid model: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.  

Wil je het Positieve Gezondheid gespreksinstrument ontvangen, mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl

Meer informatie:

www.iph.nl

www.nieuwe-gezondheid.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO