08-12-2009

OHRA heeft als eerste zorgverzekeraar in Nederland voor 2010 een vergoeding opgenomen in een collectieve zorgverzekering voor fitness. Daarmee heeft OHRA de primeur en loopt hiermee vooruit op de introductie van de ‘Beweegkuur’ die met ingang van 2011 wordt opgenomen in het basispakket van verzekeraars. Diverse beweegprogramma’s komen met ingang van 2011 voor een vergoeding in aanmerking.

In 2008 gaf minister Klink van Volksgezondheid het startschot voor de Beweegkuur. Voor de uitvoering in implementatie van de Beweegkuur is het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen NISB verantwoordelijk. Verschillende belangenverenigingen zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV, het Nederlands Genootschap voor Huisartsen NHG, en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF zijn bij de ontwikkeling en implementatie betrokken. Het is het streven om vanaf 2011 in plaats van medicatie een geprotocolleerd leefstijlprogramma aan te kunnen bieden voor diverse chronische aandoeningen. In eerste instantie staat de Beweegkuur voor diabetes en obesitas op de planning. Daarvoor zal een vergoeding in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen.

De Beweegkuur is een nieuw fenomeen. Hierdoor tasten nog veel partijen in het duister over de uitvoering van de Beweegkuur. De huisartsenpraktijk zal centraal staan. De praktijkondersteuner treedt op als leefstijladviseur en dient verschillende partijen als de fysiotherapeut, diëtist en lokaal beweegaanbod op elkaar aan te laten sluiten. De uiteindelijk klant (of patiënt) weet echter onvoldoende over de Beweegkuur en is nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling.

Maar ook zorgverzekeraars zijn nog in onzekerheid hoe en hoeveel bijgedragen zal moeten worden in kosten voor de Beweegkuur. En elke schadelast heeft invloed op de hoogte van de premie van het basispakket. Voorwaarde voor vergoeding is dat de bewegings- en leesftijlprogramma’s evidence based zijn.

OHRA maakt een eerste aanzet met een vergoeding voor een beweegprogramma en doet dit in samenwerking met Nationaal Gezondheidsplan in de vorm van een collectiviteit. Nationaal Gezondheidsplan heeft tot doel Nederlanders te informeren over gezonde leefstijl en hen in 4 stappen te activeren en te motiveren. Gezonde voeding en het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen staan centraal. Door middel van een interactief webportaal kan men doelgericht aan de slag en heeft men via een digitaal gezondheidsplein toegang tot aanbieders van geprotocolleerde beweegprogramma’s. René Sielhorst van Nationaal Gezondheidsplan:”Niet alleen bij de uitvoerders van de Beweegkuur is nog veel onwetendheid en onzekerheid over de uitvoering van de Beweegkuur, ook de eindgebruiker (noem het de klant of de patiënt) weet nog onvoldoende over de mogelijkheden van bewegen als medicijn. Het Nationaal Gezondheidsplan is een soort digitale bijsluiter voor bewegen die mensen informeert en activeert, maar daarnaast aanbieders als diëtisten, Fysiotherapeuten en lokaal beweegaanbod met elkaar verbindt. In eerste instantie richten wij ons voor het beweegaanbod op de fitnessbranche vanwege de uitstekende infrastructuur en opgeleid kader. Maar de verwachting is dat in de toekomst ook andere beweegvormen aangeboden gaan worden.”

Rob Krijgsman, commercieel directeur van OHRA zegt hierover: “OHRA profileert zich graag als verzekeraar van gezondheid. In Nederland zijn er maar liefst 2,5 miljoen mensen lid van een fitnessclub die regelmatig en bewust werken aan een actieve leefstijl. Wij vinden dat gezond gedrag beloond moet worden in de vorm van een bijdrage in het fitnessabonnement en een gratis fitheidsanalyse.” Daarnaast krijgen mensen die overwegen lid te worden bij een fitness & healthclub van OHRA een proefabonnement van één maand.

Om dit te realiseren heeft OHRA een overeenkomst gesloten met maar liefst 541 fitness- en healthclubs in heel Nederland. Rob Krijgsman: “Uiteraard kiezen we alleen voor clubs die erkend zijn en kwaliteit leveren, daarom dienen clubs aangesloten te zijn bij Nationaal Gezondheidsplan. Dit is een samenwerkingsverband van beweegprofessionals die inzetten op kwaliteit in bewegen en persoonlijke begeleiding van onze klanten.”

Naast een bijdrage in het fitnessabonnement, ontvangen verzekerden die hun zorgverzekering afsluiten via de collectiviteit Nationaal Gezondheidsplan jaarlijks van OHRA een gratis fitheidsanalyse en een Conditie Fit cursus. Verzekerden die lid zijn of worden bij één van de 541 deelnemende clubs, hebben bovendien recht op een gratis leefstijlwebsite waar zij hun vorderingen bij kunnen houden en waar zij in 4 stappen werken naar een gezonde leefstijl.

Door deze samenwerking verwachten de betrokken partijen in 2011 helemaal klaar te zijn voor de uitrol van de Beweegkuur. Het komend jaar zal intensief gewerkt worden aan verdere ontwikkeling en implementatie van evidence based leefstijlinterventies en optimalisering van het gebruiksgemak en vindbaarheid van Nationaal Gezondheidsplan.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO