15-03-2024

De toekomst van de Fitness- en Personal Trainer 3

De lessen vanuit de geschiedenis samengevat in een formule!

Bekijk hier de video en hier het artikel van deel 1 van deze serie.

Bekijk hier de video en hier het artikel van deel 2 van deze serie.

Bekijk hier de video van dit laatste deel 3 van deze serie.

Wat is de rode draad van de leefstijl lessen van onze oude beschavingen en filosofen, wat hebben ze ontdekt, welke strategieën zijn het meest effectief gebleken voor een gezond lijf en mentale gezondheid? Zijn er overeenstemmende factoren, die dermate belangrijk zijn, dat we die eigenlijk aan ieder mens zo vroeg als mogelijk in het leven aan moeten reiken? Het antwoord hierop is eenduidig JAZEKER!

John van Heel, oprichter van Lifestyle Vitae, EFAA, Leefstijlclub en de New Health foundation doet al ruim 40 jaar onderzoek naar de ultieme formule voor een gezond lijf en mentale gezondheid. In de laatste jaren wordt hij hierbij ondersteund door een netwerk van Europese universiteiten, onderzoekers en specialisten op dit vlak in het New Health project (www.new-health.eu).

“We hebben in de moderne tijd erg weinig gedaan met de leefstijl en preventie kennis vanuit onze geschiedenis. Als we in een tijd en omgeving zouden leven waarin gezond leven de eerste en meest gemakkelijke keuze zou zijn, dan is het ook niet nodig om er kennis van op te doen, omdat deze kennis en de gewoonten dan toch automatisch overgedragen zouden worden. Maar in een tijdperk waarin ongezond leven, veel stress, veel zitten en veel ongezond eten, de norm is geworden, zitten we met een flinke uitdaging. We maken onvoldoende gebruikt van duizenden jaren inzichten en kennis vanuit beschavingen, filosofen en onderzoekers, die er vaak hun levenswerk van hebben gemaakt om te achterhalen hoe je het lijf gezonder kan houden. In een tijdperk dat we gemiddeld 60 jaar oud worden was dat ook nog niet zo belangrijk, echter nu we gemiddeld 80 plus worden, maar ook gezien de jeugd steeds ongezonder blijkt te leven en steeds vroeger in het leven te maken krijgt met chronische aandoeningen, wordt het steeds belangrijker, zo niet cruciaal, om preventieve leefstijl maatregelen te nemen om de kwaliteit van ons leven te optimaliseren en de laatste 20 tot 25 jaar van ons leven niet met een of meerdere chronische aandoeningen te zitten.” aldus van Heel.

De gezond leven formule kraken!

Het werd dus tijd om de gezond leven formule te kraken en de kennis van duizenden filosofen, beschavingen, onderzoekers en artsen terug te brengen naar de essentie, de essentiële inzichten, die eigenlijk elk mens zou moeten leren en weten. Het was geen gemakkelijke opgave om de formule tot de kern terug te brengen, want in het verloop van de geschiedenis richten de meeste filosofen, goeroes en onderzoekers zich vaak op een specifiek thema. De een richt zich met name op bewegen, sport en sportieve prestaties, de ander volledig op voeding, en velen richten zich op mentaal welzijn en rust in het hoofd als middel om de gezondheid te optimaliseren. De opbracht die van Heel zichzelf en het team had meegegeven is om een totaal formule de meest cruciale aspecten bij elkaar te brengen, en die te verspreiden onder burgers en als kennisupdate voor professionals.

De gezond leven formule!

We weten allemaal al dat gezond eten belangrijk is, maar hoe zit dat in ons lichaam, wat richt die ongezonde voeding dan aan? Als je naar de kennis vanuit de geschiedenis en wetenschap kijkt, dan komt telkens een thema bovendrijven, we moeten onze bloedsuiker beter managen. Teveel en te hoge bloedsuikerpieken zorgen voor een ziekmakende kettingreactie in het lijf. Als we die bloedsuiker weten te managen door een voedingspatroon wat hoge bloedsuikerpieken beperkt, dan hebben we al veel gewonnen. Maar we kunnen de bloedsuiker ook aan de achterkant managen, door bewegen, sport en spiertraining. Als we die bloedsuikermanagement vanuit twee kanten aanvliegen, brengen we een gezonde balans terug in ons leven.

Een andere bekende ziektemaker is stress. Onderzoek je dat wat dieper, dan is het met name het chronisch aanwezige stresshormoon cortisol, die de schade aanricht in ons lijf en misschien nog wel meer leed veroorzaakt dan een te hoge bloedsuiker. De ketting reactie van vernietiging die chronische cortisol in ons lijf aanricht, daar zijn de meeste mensen zich totaal niet bewust van. We weten inmiddels ook dat, ondanks dat die stress response in ons autonome zenuwstelsel huisvest, is het proces bewust te beïnvloeden. Door de positieve beïnvloeding hiervan zijn we niet alleen in staat beter met stress om te gaan en verminderen we direct de nadelige kettingreactie in ons lijf, we activeren ook interne apotheek in ons lijf, gezondheid van binnenuit dus, we herkennen gemakkelijker we onze fixed mindset en Monkey Mind, omdat onze pre frontale cortex beter gaat werken als de cortisol daalt. Door dit bewustere denken wordt het gemakkelijker bij jezelf blijven, je loopt minder risico impulsief te handelen, komt losser van je ego en kan beter gebruik maken van je mensenbrein, waardoor je bewuster, creatiever, socialer en intelligenter kan reageren. Gezien wat we vandaag de dag meekrijgen in het nieuws, nationaal en internationaal, moeten we toch constateren dat de meeste mensen wel een beetje cortisol management kunnen gebruiken.

De pijler bloedsuiker management (aan de voorkant en achterkant) en cortisol management samen, kunnen een ongelofelijke impuls geven aan de gezondheid en levens transformeren. De uitdaging die veel trainers en coaches in de praktijk tegenkomen is, dat mensen blijven hangen in gewoontegedrag en patronen. Hier komt een derde deel van de formule om de hoek kijken, Mindset Management! Velen voor haar, maar met name Carol Dweck heeft hierin baandbrekend onderzoek gedaan en aangetoond, dat als mensen in gewoontegedrag blijven hangen, ze dan een gebrek hebben aan Mindset Literacy, ofwel, ze missen kennis over wat zij noemt ‘breinologie’. Als je weet dat het meeste wat je denkt, aangeleerd en opgeslagen materiaal is en je wil de stem van jezelf is, en je leert om je eigen fixed mindset te herkennen en om te buigen, dan leer je een strategie om eigen regie te pakken en te houden. Dat kunnen wij als professionals bieden.

Voor van Heel kwam de formule eindelijk bij elkaar:

Bloedsuiker management (aan de voorkant met voeding, aan de achterkant met bewegen, sporten en spiertraining) + cortisol management + mindset management = optimale gezondheid bevordering.

Maar wie moest deze formule overbrengen aan de mensen die het nodig hebben en zoeken naar eerlijke en duurzame oplossingen? Dat zijn bij voorkeur professionals zoals fitness- en personal trainers. Maar straks wellicht ook professionals binnen onderwijs, zorg, welzijn en binnen bedrijven. Kortom, professionals die mensen begeleiden, behandelen, leren, adviseren, instrueren, coachen en inspireren vanuit hun vakgebied.

Als je als professionals naast je eigen expertise als trainer of personal trainer ook basiskennis hebben over de Health Management formule, dan vormen we samen een nationaal leefstijl en preventie netwerk en is je dienstverlening vele malen waardevoller. Ook geeft het werk dan nog veel meer voldoening, want je helpt mensen de switch in hun leven te maken waarnaar ze misschien al jaren op zoek waren.

Stel je voor dat iedere fitness professional een Health Management coach is die mensen kan duiden naar de leefstijl kennis waar men behoefte aan heeft en die mensen help duurzame keuzes te maken die hun leven verrijkt.

Hulpmiddelen voor de Health Management coach

Er ontstond op een bepaald moment de noodzaak en wens bij trainers en personal trainers om mensen een eenvoudige leefstijl analyse voor te kunnen leggen en de leefstijlscan was het gevolg. 15 vragen, in eerste instantie op basis van de beweegrichtlijn en voedingsrichtlijn van de Gezondheidsraad en WHO. Deze hebben we ontwikkeld en stellen we gratis ter beschikking op Leefstijlclub.nl. Ook hebben we online consumenten programma’s ontwikkeld zoals Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH, om mensen te helpen in de noodzakelijke bewustwording en professionals tools te bieden om de kennis en inspiratie gemakkelijk te kunnen delen. Momenteel doen we dit samen met een steunpunten netwerk van meer dan 60 locaties en ZZPers. (zie professionals op www.leefstijlclub.nl).

Preventie beweging!

We staan op een punt van ons bestaan, waarin het noodzakelijk en cruciaal is, dat we massaal bewuster worden van wat al door de eeuwen heen door beschavingen en filosofen onderzocht en ontdekt was en in de laatste 150 jaar ook wetenschappelijk aangetoond is op het gebied van leefstijl als medicijn. Ik heb de afgelopen jaren de essentie van deze kennis en inzichten samengevat in de Health Management formule. Vindt die kennis update niet plaats, dan zijn volgens mij de gevolgen voor de opgroeiende jeugd desastreus. Niet alleen zullen 80 tot 90% van hun de helft van hun leven met chronische aandoeningen te kampen hebben, ook wordt het zorgsysteem onbetaalbaar.

Waar wij bij EFAA en Leefstijlclub enthousiast van worden, is dat bekend is hoe dit te keren, we weten vanuit onderzoek dat we gezonder en langer kunnen leven met een hogere leef kwaliteit en in de blue zone gebieden wordt het letterlijk aangetoond. De wetenschap is er duidelijk over, in de Blue Zone gebieden wordt het in de praktijk ook bewezen, we hoeven geen 25 tot 40 jaar te leven met chronische aandoeningen, dat kan terug gebracht worden naar 3 tot 5 jaar. Tevens weten we nu dat we 7 tot 10 jaar langer kunnen leven, door de toepassing van deze basale leefstijl inzichten. Er is dus wel 25 jaren leef kwaliteit te winnen.

Goed, het ‘wat’ is duidelijk, het ‘waarom’ is helder, om ‘wie’ het gaat ook en ook wie de mensen zijn die deze beweging echt goed op gang kunnen brengen is duidelijk. We hebben zelfs het ‘hoe’ in de basis al staan, met training voor professionals, programma’s voor consumenten en workshops en programma’s voor werknemers. Nu dit massaal toeppassen!

Geloof jij ook in de preventie visie en wil je inhaken, dat kan door:

  1. Gratis in te schrijven voor het trainers netwerk: https://www.efaa.nl/nieuwe-gezondheid-trainers-netwerk
  2. Het COACH24 programma te volgen: https://www.efaa.nl/voeding-health-en-lifestyle-opleidingen/coach24
  3. Het COACH24 programma cadeau krijgen bij een Fitnesstrainer A opleiding: https://www.efaa.nl/fitness-en-pt-opleidingen#h_edu_53
  4. Of bij een NASM Personal Trainer opleiding: https://www.efaa.nl/fitness-en-pt-opleidingen/nasm-personal-trainer-opleiding
  5. Als professional, sportcentrum of fysiopraktijk in te haken als steunpunt: https://portal.leefstijlclub.nl/professional

Bekijk hier de video van dit laatste deel 3 van deze serie.  

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO