Home > Opleidingen > Management > Clubmanagement jaarplan en effectievere aansturing

Clubmanagement jaarplan en effectievere aansturing

INCLUSIEF ONLINE CLUBMANAGEMENT PLANNING

Het in stand houden van de ontwikkelde kwaliteit is een flinke uitdaging voor de manager/ondernemer, echter noodzakelijk om te voldoen aan de behoeften van de kritische klant van tegenwoordig.

In deze training gaan we een sterke basis leggen met een compact beleidsplan, speerpunten en een vertaling hiervan naar een actieplan. Tevens leggen we de basis voor een kwaliteitsjaarplan, lichten we het ‘jaarplan’ binnen de toolbox toe en doorlopen we een interne kwaliteitsauditstructuur.

Het resultaat is een helder overzicht voor een kwaliteitswaarborging-jaarplan, een organisatiebreed jaarplan waarbij alle betrokkenen een eigen jaarplan ontvangen, een duidelijke vertaalslag van visie en speerpunten naar toegewezen activiteiten en een auditsysteem om alle bestaande procedures te controleren gedurende het jaar.

Is er behoefte aan een vastere structuur van aansturing, betere waarborging van kwaliteit, meer inzicht en controle, duidelijkheid over eindverantwoordelijkheden en deadlines, dan is deze training zeker geschikt voor u.

Organisatie planning en rapportage

  • Jaarplan organisatie (beleid, marketing, personeel, onderhoud, administratie en kwaliteit)
  • Een week taken lijst overzicht opstellen
  • Project management en dagelijkse beheer van activiteiten
  • Effectief delegeren van organisatorische verantwoordelijkheden
  • Een persoonlijk rapportage overzicht voor leidinggevenden
  • Rapportageanalyse en speerpunten
  • Stappenplan implementatie BMS
     

In deze training wordt u optimaal ingewerkt in de functionaliteiten van de Clubmanagement planning applicatie.
 

Training op locatie:

€ 595,- (2,5 uur) training (excl. Reiskosten) voor EFAA/Leefstijlclub leden.
€ 795,- (2,5 uur) training (exl. Reiskosten) voor niet leden.

Telefonische training

€ 297,50 voor EFAA/Leefstijlclub leden.
€ 397,50 voor niet leden.
 

Voor de kosten van het gebruik van de Clubmanagement tools, zie: https://www.efaa.nl/web/toolbox