20-06-2011

Eind mei stuurde minister Schippers van VWS de nota gezondheidsbeleid met de titel ‘Gezondheid nabij’ naar de Tweede Kamer. Kort daarop informeerde zij ZonMw over de gevolgen die de keuzes van ‘Gezondheid nabij’ kunnen hebben voor de organisatie, programma’s en projecten van ZonMw.

Henk Smid, directeur ZonMw: ‘VWS gaat bezuinigen op het programma preventie, het programma landelijke leefstijlcampagnes en heel beperkt op het programma Gezonde Slagkracht.’ De minister ziet af van massamediale leefstijlcampagnes maar kiest voor goed onderbouwde informatie waarmee Nederlanders zelf gezonde keuzes kunnen maken. ‘Hoe we precies invulling geven aan deze bezuinigingen wordt nu bekeken, heel concreet kan ik daar helaas nog niet over zijn’, aldus Smid.

Het is nog niet duidelijk of bezuinigingen bij OCW invloed hebben op de NWO-programma’s van ZonMw. Ook moet het kabinet nog een beslissing nemen over de wijze waarop topgebieden worden gefinancierd. Voor ZonMw is met name het topgebied Life Sciences van belang. ‘We zijn er dus nog niet’, aldus Smid. ‘Voorlopig is echter wel duidelijk waar de minister haar prioriteiten legt’.

Smid ziet ook kansen. ‘In het beleid van het kabinet worden onderwerpen genoemd waarop ZonMw kansrijk kan zijn. Ook druppelen heel voorzichtig de eerste nieuwe opdrachtbrieven van VWS binnen voor bijvoorbeeld zwangerschap en geboorte, het coördinatieplatform zorgstandaarden, evidence based medicine voor ouderen en het programma Goed gebruik geneesmiddelen.’

Onderzoekers, praktijkwerkers, koepelorganisaties en andere relaties van ZonMw die direct betrokken zijn bij de bezuinigingen van VWS worden, ook door ZonMw, zo goed mogelijk op maat geïnformeerd over eventuele consequenties.

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO