10-11-2008

Kabinet en bedrijven moeten meer ambitie tonen bij de preventie van overgewicht. 'Er zijn voldoende programma's en methoden ontwikkeld om de gezonde keuze te bevorderen. Die moeten nu landelijk opgepakt en verspreid worden. Met brede steun vanuit het kabinet en het bedrijfsleven.' Dat zei Paul Rosenmöller, voorzitter van Convenant overgewicht, bij de presentatie van het jaarverslag 'Energie in Balans 2008'. Rosenmöller doet deze oproep kort voordat minister Klink de nota overgewicht naar de Tweede Kamer stuurt. Hij pleit ervoor dat het kabinet de preventie van overgewicht als kabinetsbreed thema oppakt. Tevens roept hij de bedrijven op om niet af te wachten tot regelgeving voor bijvoorbeeld snoepreclames een feit is, maar proactief te zijn in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Immers, 'producten met een gezondheidsclaim, zoals het IKB-logo verkopen beter, gezonde werknemers presteren beter.'X-factorDe Convenantpartners formuleerden vorig jaar prioriteiten gericht op de preventie van overgewicht onder jongeren en volwassenen. Dit jaar is vooral gekeken naar de initiatieven die een X-factor hebben. Integrale programma's die een duurzaam karakter hebben, aantrekkelijk en effectief zijn en landelijk verspreid (kunnen) worden en zo een structurele bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. Voorbeelden hiervan zijn het Ik kies bewust-logo op levensmiddelen, het Lekker Fit! lesprogramma voor basisscholen, de Dubbel30 Energytour, de Gezonde Schoolkantine en de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om op werkplek activiteiten te ontwikkelen die een gezonde leef/werkstijl bevorderen,. Villes SantésHet Convenant pleit voor een integrale aanpak, zoals die door de regeringen in Engeland, Duitsland en Frankrijk worden ingezet. Zo zijn in Frankrijk de zogenaamde Villes Santés zeer succesvol. Dit concept wordt al in Zwolle toegepast en verdient het volgens Rosenmöller om door andere gemeenten overgenomen te worden: 'Deze integrale aanpak, gecombineerd met een 'gezonde ambitie' van alle partijen, kunnen Nederland tot een' Ile Santé' maken in een snel dikker wordend Europa.'Het Jaarverslag Energie in Balans 2008 'Op zoek naar de X-factor' is te vinden op de site van de Stuurgroep Convenant Overgewicht.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO