21-04-2011

Steeds meer consumenten, organisaties en fitnesscentra raadplegen EREPS als ze instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties zoeken. Fit!vak krijgt dan ook steeds meer vragen van instructeurs die al jarenlang werken in de branche en ook diploma’s hebben behaald, maar niét beschikken over een officieel branche-erkend diploma. Daardoor kunnen zij zich niet inschrijven in EREPS en dreigen ze de boot te missen.Met een speciale jubileumactie wil Fit!vak instructeurs en trainers die geen branche-erkend diploma hebben maar wel voldoende werkervaring en werken bij een centrum dat is aangesloten bij Fit!vak, de kans geven om op een laagdrempelige manier het officiële branchediploma te behalen. Dat diploma geeft tevens toegang tot EREPS. Leden van Fit!vak mogen drie instructeurs per vestiging gratis examen laten doen. Voorwaarde is wel dat de instructeurs langer dan 3 jaar aantoonbaar  werkervaring in de fitnessbranche hebben. Voor wie is EREPS bestemd?EREPS is bestemd voor instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Fitnesscentra met gecertificeerde medewerkers ontvangen een EREPS deursticker waarmee het centrum zich kan onderscheiden.Mag iedereen zich inschrijven?Nee, niet iedereen mag zich inschrijven in het kwaliteitsregister. Iedere instructeur of trainer die tot het register wil worden toegelaten, zal het Nederlands branche-examen met goed gevolg moeten afleggen. Toelating tot het EREPS register zal door Fit!vak, op basis van door de Nederlandse branche bepaalde normen, worden gecontroleerd en uitgevoerd. Is EREPS belangrijk?Ja, EREPS is belangrijk omdat steeds meer consumenten en organisaties kwaliteitgaranties eisen. Ze willen zeker weten dat ze worden begeleid door instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties. Partners als zorgverzekeraars, overheid, bedrijven en instellingen vragen bij Fit!vak welke instructeurs en centra garant staan voor kwaliteit. Zij zullen worden doorverwezen naar het EREPSregister. Leden van EREPS worden opgenomen in een publiek register dat op internet door zowel consumenten als branchegenoten kan worden geraadpleegd. Fit!vak zal dit register actief gaan profileren. Dat betekent dat alle Nederlanders kunnen zien welke instructeurs, fitnesstrainers en fitnesscentra de juiste kwalificaties en competenties hebben.Meld je aan op http://www.fitvak.nl/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO