09-03-2021

Om te benadrukken dat schoolgaande kinderen en adolescenten elke dag minstens 60 minuten matige tot zware lichamelijke activiteit zouden moeten ondernemen, heeft de WHO Europa onlangs een overzicht gepubliceerd over het positieve effect van fysieke activiteit op schoolprestaties. Scholen zijn de perfecte plek voor kinderen om aan lichaamsbeweging te doen. Het overgrote deel van de tijd die op school wordt doorgebracht, bestaat echter uit zittende activiteiten, waarbij slechts 5% van de schooltijd aan lichaamsbeweging wordt besteed. Betrokkenheid bij lichaamsbeweging op scholen wordt vaak verbeurd omwille van de schoolprestaties, in plaats van behandeld te worden als een middel om de gezondheid, het welzijn en de prestaties van kinderen in de jeugd positief te beïnvloeden.

“Lichamelijke activiteiten zijn gunstig voor de ontwikkeling van cognitieve, motorische en sociale vaardigheden, evenals voor een goede stofwisseling en musculoskeletale gezondheid. Er is ook een domino-effect op de schoolprestaties ”, aldus Stephen Whiting, technisch medewerker van het WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (NCD's).

De evaluatie, van waaruit een factsheet is opgesteld, identificeerde verschillende gebieden waarop actie kan worden ondernomen, waaronder de bijscholing van leraren in het bevorderen van lichaamsbeweging, het creëren van geschikte ruimtes, materialen en middelen, het stimuleren van innovatie en partnerschappen met maatschappelijke organisaties. In het kader van het belang van lichaamsbeweging voor jongeren heeft EuropeActive met succes ‘The Active Learning for Children in Schools’ uitgevoerd, medegefinancierd door het Erasmus + -programma. Dit project moedigde kinderen aan om na te denken over de verschillende levensstijlkeuzes met betrekking tot fysieke activiteit door middel van educatief materiaal en op plezier gerichte bewegingslessen.

Een gezonde toekomst voor de jeugd, het is in alle westerse landen een grote uitdaging. De jeugd wordt steeds dikker, al tientallen jaren en het gaat maar door. Ook diabetes zien we steeds vaker bij de jeugd. Landelijk is er wel veel aandacht voor J.O.G.G. en de Gezonde School, maar toch is er nog heel veel te winnen. Daarom is het goed dat meer partijen zich bezig houden met hoe ze de jeugd in beweging kan krijgen en houden. Als sportcentrum kan je activiteiten bieden voor alle leeftijden, waardoor je gehele families sport en beweging kan bieden. Dat vergt wel focus op die doelgroep, zodat er voldoende aanbod is voor alle leeftijdsgroepen. Wellicht is het ook mogelijk om in te haken op initiatieven van o.a. de gemeente, de meeste gemeenten zijn met J.O.G.G. activiteiten bezig en zoeken naar oplossingen om met name jeugd vanuit familie met een lage SES (sociaal economische status) actief te krijgen en houden.

Meer informatie over het WHO project en het Europe Active ALCIS2 project hieronder:

WHO/Europe | WHO European Office for NCDs - WHO reviews effect of physical activity on enhancing academic achievement at school

Active Learning for Children in School 2 (ALCIS2) | EuropeActive EU Affairs (europeactive-euaffairs.eu)

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO