29-10-2013

Het bestrijden van de Europese obesitas epidemie en de kracht van samenwerking in de fitness sector

Het wordt nu algemeen aanvaard dat de obesitas-epidemie is uitgegroeid in een steeds alarmerender tempo bij volwassenen en kinderen in Europa (WHO , 2012) en dat dit een directe relatie heeft met de pandemie van lichamelijke inactiviteit. Het is ook duidelijk dat de en fitness- sector en de professionals die binnen sportcentra begeleiden een steeds grotere rol in de preventie en behandeling van gewichtsbeheersing zullen spelen. Door de moderne manier van leven is fysieke activiteit beduidend verminderd uit onze levens. De groei van de niet overdraagbare ziekten (chronische ziekten) en de epidemische toename van overgewicht en obesitas levert het bewijs van deze onbalans tussen onze levensstijl en onze fysieke eisen. Fysieke inactiviteit is een belangrijke factor voor chronische ziektes (Blair SN , 2009). In feite, de mogelijkheden om fysiek actief bezig te zijn dalen als we volwassen worden en de recente veranderingen in levensstijl hebben dit fenomeen versterkt (EU PA Guidelines , 2008). Volgens de beschikbare gegevens leidt tussen 40 en 60% van de EU-bevolking een sedentaire levensstijl en slechts 31% is in staat om de EU- richtlijnen van 30 minuten matige fysieke activiteit per dag (Eurobarometer , 2010 ) structureel in hun leefstijl in te passen.

In de Europese regio, behaalde een verrassende 35% van de mensen boven de leeftijd van 15 niet de minimaal aanbevolen niveaus van regelmatige fysieke activiteit (WHO, 2008). Recent onderzoek heeft duidelijk benadrukt dat sporten en een actief leven de twee belangrijkste en effectiefste componenten zijn in de aanpak van deze situatie (ACSM, 2009). De fitness sector is in staat om voor een groot deel een sleutelrol te nemen in de aanpak tegen inactiviteit en de preventie van overgewicht.

Recente epidemiologische statistieken van de World Health Organization (WHO) tonen aan dat er ongeveer 1,5 miljard volwassenen van 20 jaar of ouder in de wereld zijn die overgewicht hebben, en van deze personen, circa 500 miljoen zwaarlijvig zijn (OESO, WHO, Eurostat, 2012). Gemiddeld in de EU-lidstaten is 17% van de volwassen bevolking zwaarlijvig.

Fitness professionals moeten actief betrokken worden om mensen te helpen gezonder te worden, een betere kwaliteit van leven te hebben en om te zorgen dat ze minder last krijgen van chronische aandoeningen. Om mensen met overgewicht (BMI> 25) en obesitas (BMI> 30) professioneel te instrueren en begeleiden is het noodzakelijk dat het kennisniveau van de begeleider is afgestemd op de specifiek eisen van deze doelgroep.

Een ongezonde lichaamsgewicht heeft een directe relatie met de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2, metabool syndroom en hart- en vaatziekten. In combinatie met inactiviteit is dit de gevaarlijkste doodsoorzaak volgens recent onderzoek is (SN Blair, 2009). De noodzaak van gestructureerde en doelgericht sporten en bewegen voor deze mensen is essentieel. Bewijs uit populatie gebaseerde studies gepaard met langdurige follow-ups heeft bevestigen dat de leeftijd-gerelateerde gewichtstoename verminderd bij fysiek actieve volwassenen in vergelijking met sedentaire volwassenen (Saris et al. 2003). Sporten en bewegen volgens het nieuwe beweegmodel in combinatie met begeleiding, zelfmonitoring en aandacht voor gezonde voeding zijn over het algemeen de pijlers voor de behandeling van obesitas en gewichtsbeheersing. Simpel gezegd, gezondere mensen leven langer,  en mensen met obesitas worden waarschijnlijk maar ongeveer 60 jaar oud (Crespo C, Smit E, 2003).

Dit is waarom er behoefte is aan gepassioneerde en gemotiveerde vakmensen van de Europese fitness sector die zijn opgeleid om te werken met deze specifieke groep mensen zodat ze  gewichtscontrole, gezondheidsbevordering, en verbetering van de kwaliteit van het leven bevorderd kunnen worden.

Om de fitness sector te ontwikkelen tot zijn volle potentieel in relatie tot mensen met overgewicht, moeten we meer gefocust zijn en de begeleiding die wij leveren aanpassen op de doelgroep. We moeten specialisten worden in het begeleiden en onze aanpak toespitsen op de behoeften van deze doelgroep. Om meer succesvol en concurrerend te zijn moeten fitness professionals hun houding en benadering van de doelgroep veranderen. Er is sterke behoefte aan afslank specialisten binnen de fitnessbranche. Afslank specialisten zijn fitness- professionals die gebruik maken van een geïndividualiseerde benadering, die begeleiden en motiveren klanten met overgewicht en obesitas  naar een actieve en gezonde levensstijl. Een afslank specialist analyseert en evalueert de gezondheid  en beweeg- en sport behoeften en werken samen in een multidisciplinaire samenwerking met professionals in de gezondheidszorg.

De volgende stap!

Vorig jaar, tijdens de succesvolle rondetafelgesprek over de ontwikkeling van normen voor de preventie en behandeling van chronische aandoeningen bij het 3e International Standards Meeting    (ISM) door EHFA in Barcelona , stemde de meerderheid van de afgevaardigden in met de richtlijnen en besluiten van de Standards Council (SC) over de vaststelling van nieuwe normen op het EQF niveau 5, Afslank specialist (Weight management specialist), als onderdeel van de sport voor de gezondheid specialist (al uitgebracht in mei 2012). Normen voor (pre)-Diabetes Exercise Specialist werden goedgekeurd mei 2013 en nu is de afslankspecialist klaar voor raadpleging in november 2013.

De Tecnical Experts Group (TEG) heeft deze standaard ontwikkeld. De TEG adviseerd en beschrijft in de standaard, met het oog op de veiligste en meest recente wetenschappelijke informatie en na grondig onderzoek van de behandelstandaarden in de zorg, dat een behandelteam voor de overgewicht/obesitas doelgroep moet bestaan uit een multidisciplinaire team tussen huisarts, voedingsdeskundige-diëtist, fysiotherapeut, psycholoog en fitness Specialist.

De EHFA heeft aanvaard, als een prioriteit in haar strategisch plan, om de normen in beroepsonderwijs en-opleiding (VET) van fitness sector uit te breiden. Onder verwijzing naar haar doelstelling van 'MEER MENSEN, MEER ACTIVITEIT, VAKER ", is het duidelijk dat de toekomstige ontwikkeling van het kennisniveau van de begeleider wordt gericht op het begeleiden van nieuwe doelgroepen. Door het verbeteren van niveaus van professionaliteit en het vergroten van vaardigheden en kennis hebben wij de inspiratie en motivatie om meer mensen actief te maken.

Met de nieuwe normen op het EQF-niveau 5, zal een afslank specialist de unieke mogelijkheid krijgen om echt een veranderen te creëren in het leven en in de leef kwaliteit van de klanten. Door een belangrijke bijdrage te leveren aan de overgewicht epidemie beperking zou dit voor de Europese markt van de fitness-industrie een grote stimulans zijn.

De nieuwe certificeringen worden aangeboden door EHFA Accredited Training Providers voor alle fitness clubs, studio's, medische / klinische centra, zelfstandigen, enz. Het "recept" van sport—bewegen- en preventie is nu een realiteit en is een van de nieuwe trends in de wereldwijde industrie van fitness (Thompson WR, 2011) en de campagne "Exercise is Medicine".

Samengevat, zullen deze nieuwe normen voor 'Sport- en beweeg Specialist in Gewicht Management', ontwikkeld door EHFA, een innovatieve en unieke aanpak in het beroepsonderwijs en opleidingen binnen de Europese fitnessbranche bieden. Met het oog op verdere uitbreiding en vooruitgang is het aan iedereen in Europa om actie te ondernemen op dit belangrijke gebied en het te zien als een grote kans voor uitbreiding en voortgang van onze sector.

Referenties

 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO