26-11-2023

Hoe krijgen we meer mensen in beweging?

Europe Active International Standards meeting Madrid, 22 en 23 November 2023

Iedereen weet het, we zitten midden in een inactiviteit epidemie en er is nog geen trendbreuk in zicht. Overgewicht en obesitas nemen nog steeds toe, over de hele wereld, ook bij jongeren. Ook zien we steeds meer ouderdomsdiabetes bij jongeren, wat een voorspelling is voor een nog slechter toekomstperspectief, want als de jeugd van vandaag de 50 voorbij is, heeft dan 80% van hun overgewicht of obesitas? Zoals iedereen wel weet is bewegen, sport en spiertraining primaire preventie tegen chronische ziekten in het algemeen en zeker tegen overgewicht en diabetes, dus de vraag is, hoe krijgen we meer mensen in beweging? Dit was een van de hoofdthema’s tijdens het International Standards Meeting congres van Europe Active in Madrid. De keynote speaker was Melody Ding, Associate Professor at The University of Sydney en in dit stuk een korte samenvatting van haar presentatie.

14e International Standards Meeting van Europe Active

Bijna 100 opleiders, ondernemers en werknemers vanuit de Europese fitness sector kwamen op 22 en 23  november bij elkaar in Madrid voor de 14e International Standards Meeting van Europe Active. Het is natuurlijk altijd leuk om branchegenoten te ontmoeten maar ik bezoek het event ook graag om te vernemen hoe fitness zich Europees en wereldwijd ontwikkeld en wat er te leren valt van andere landen. De presentatie van Melody Ding was dermate inspirerend, dat ik deze even kort toe wil lichten.

Hoe krijgen we meer mensen in beweging?

Melody Ding is associate professor of physical activity, epidemiology and chronic disease prevention research. Zij publiceerde meer dan 200 research artikelen en heeft veel awards in ontvangst mogen nemen als researcher de afgelopen jaren. Haar thema was, ‘als we beter begrijpen wat mensen echt willen bereiken en we haken daar op de juiste plekken op in, dan krijgen we meer mensen in beweging’. Het onderzoek wat zijn presenteerde over de invloeden op ons beweeggedrag was verbluffend en ze gaf bovendien een aantal praktische tips mee om in overweging te nemen, als je bewegen effectiever wil promoten. Ze startte met de volgende quote:

“Alles wat erger wordt met ouder worden, wordt beter door bewegen”

Naast een mooi overzicht van de enorme hoeveelheid invloeden op bewegen en actief leven, presenteerde Melody 5 kernpunten over hoe we meer effect kunnen genereren om mensen in beweging te krijgen. Ze presenteerde dat er een groeiend verschil is tussen hoog opgeleide en laag opgeleide mensen op gebied van actief leven en deelname aan sport en dat het juist voor die groep inactieven belangrijk is dat ze zich aangesproken, begrepen en gesteund voelen. De 5 kernpunten die ze presenteerde compact beschreven:

  1. Begrijp beter waarom mensen gaan bewegen!
  2. Onderzoek hoe, via welke kanalen en welke partijen de inactieven te bereiken.
  3. Ondersteun in het implementeren van bewegen in het dagelijkse leven en neem ook andere leefstijlaspecten hierin mee.
  4. Overweeg om naast individuele gezondheid ook de gezondheid van de planeet mee te nemen in je boodschap.
  5. Overweeg om ‘upstream systematic prevention drivers’ te adresseren en er een bijdrage aan te willen leveren.

Begrijp beter waarom mensen gaan bewegen!

Wij professionals denken vaak dat mensen fitter willen worden, af willen vallen, er beter uit willen zien en daarom gaan sporten, echter kunnen er veel achterliggende fundamentele doelen zijn, waarom men gaat sporten zoals minder klachten, minder last van een chronische aandoening, beter trappen kunnen lopen, met de kleinkinderen willen spelen en niet altijd de laatste zijn in het familie fiets weekend, enzovoort. Hoe beter we de motivatie van mensen begrijpen, des te gemakkelijker kunnen we ze motiveren om een eerste stap naar actiever leven te nemen.

Onderzoek hoe, via welke kanalen en welke partijen de inactieven te bereiken.

Het bereiken van de inactieven is de grote uitdaging. De meeste sportaanbieders gebruiken social media voor hun reclame, onbewust van het feit dat ze daarmee slechts een klein gedeelte van de doelgroep bereiken. Andere kanalen zijn via scholen, via de werkgever, vanuit het wijkcentrum, in samenwerking met de gemeente en welzijnsorganisaties, via huisartsen en andere zorgprofessionals, via influencers, enzovoort. Hierin laten de meeste beweegaanbieders misschien wel meer dan 50% liggen.

Ondersteun in het implementeren van bewegen in het dagelijkse leven en neem ook andere leefstijlaspecten hierin mee.

De sportsector is vaak gefocust op de uitvoering van de eigen activiteit in de plaats van mensen te ondersteunen actiever en gezonder te leven, want dat is waarom veel mensen sporten. Sport is een onderdeel van hun gezonder leven regime. Dagelijks actief leven is er echter ook een onderdeel van, en daar kan de sportprofessional ook in ondersteunen. Bovendien zijn er meer leefstijl aspecten die bijdragen aan gezonder leven, waardoor mensen naast sport vaak ook bezig zijn hun voedingspatroon te verbeteren, gezonder te slapen en beter met stress om te gaan, daar kan de sportprofessional ook ondersteuning in bieden, waardoor men van grotere waarde is voor de leden.

Overweeg om naast individuele gezondheid ook de gezondheid van de planeet mee te nemen in je boodschap.

We leven in een tijdperk waarin we onbewust, onbekwaam, ongezond geleerd hebben te leven en we nemen hierin niet alleen de jeugd mee, maar ook onze planeet. Het streven voor een gezonder lichaam en leven past prima bij ook aandacht voor een gezonde planeet. Het is de overweging waard om leden ook hierin te ondersteunen, want de wil is er vaak al bij mensen die actief zijn voor hun gezondheid, ze hebben vaak alleen nog een beetje extra inspiratie nodig om die stap ook te maken.

Overweeg om ‘upstream systematic prevention drivers’ te adresseren en er een bijdrage aan te willen leveren.

De term "upstream systematic drivers" verwijst naar de fundamentele of onderliggende oorzaken van een probleem, vaak binnen een groter systeem of structuur. In deze context betekent "upstream" dat men zich richt op de oorsprong of de bron van het probleem, in plaats van alleen de symptomen of directe gevolgen aan te pakken. "Systematic" duidt op factoren die ingebed zijn in systemen of structuren, zoals sociale, economische, politieke, of milieu-gerelateerde systemen. Bijvoorbeeld, in de context van volksgezondheid kunnen upstream systematic drivers verwijzen naar bredere sociaaleconomische factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals armoede, onderwijsniveau, toegang tot gezondheidszorg, of woonomstandigheden. Deze drivers zijn vaak diepgeworteld en vereisen systemische veranderingen om effectief aangepakt te worden. Door ons als sport en beweegaanbieders ook te richten op upstream systematic drivers, ondersteunen we om ook fundamentele oorzaken van problemen aan te pakken, wat op de lange termijn effectiever en duurzamer kan zijn dan alleen te focussen op downstream effecten, die meer over de directe en zichtbare symptomen van het probleem gaan. In de praktijk kan dat betekenen om samen te werken met beweegmakelaars, het lokale Sportakkoord, sociale zaken van de gemeente, het Volwassenen fonds, en wellicht zelf een soort van fonds in te richten of aan te bieden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Breng dus eens in kaart wat de onderliggende doelstellingen zijn van mensen die starten met sporten en gebruik dit in de werving van nieuwe leden. Onderzoek of je andere kanalen voor werving kan gebruiken in de plaats van de geijkte kanalen zoals social media. Bied leden ondersteuning in gezonder leven in de plaats van alleen een leuke sportactiviteit. Gebruik tips en bewustwording voor een gezondere planeet in je communicatie en service en onderzoek eens hoe dat je met name de mensen die moeite hebben om deel te nemen aan sport en bewegen kan ondersteunen die stap toch te kunnen maken.

Dit was een compacte samenvatting van de presentatie van Melody Ding, maar zo zijn er nog vele inspirerende presentaties langsgekomen. Ik zie al weer uit naar de volgende bijeenkomst van International Standards Meeting van Europe Active in 2024.

John van Heel

EFAA en Leefstijlclub

Interessant om te bekijken:

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO