13-03-2009

Het Astma Fonds pleit er bij het Kabinet voor dat kwetsbare groepen, zoals longpatiënten, niet de dupe worden van de economische crisis. Bezuinigingen in zorg en preventie zijn schadelijk voor de gezondheid en arbeidsproductiviteit. Het Astma Fonds wil maatregelen die de gezondheid juist dienen: een hogere tabaksaccijns en investeringen in gezonde scholen.Nu investeren in zorg en preventie betekent niet alleen een gezonde en solidaire samenleving, maar bovendien economische activiteit. Ondersteuning bij stoppen met roken is onmisbaar in preventie. Het Astma Fonds vindt het, met name voor lagere welstandsgroepen, cruciaal dat het Kabinet op deze ingeslagen weg doorgaat. Een koerswijziging is voor het Astma Fonds niet acceptabel. Preventie krijgt ook gestalte via de BeweegKuur. Deze behandeling komt onder meer ten goede aan mensen met longziekten als COPD en astma. Het Astma Fonds benadrukt dat patiënten deze mogelijkheid moeten behouden om hun gezondheid te verbeteren. Mensen met longziekten als astma en COPD doen een gevarieerd beroep op de gezondheidszorg. Van huisarts tot longarts, van medicijngebruik tot zuurstof thuis, van aangepast sporten tot fysiotherapie – het Astma Fonds vindt dat Nederland het zich niet kan permitteren dat patiënten deze zorg wordt ontzegd. De kwaliteit van hun gezondheid, hun leven en hun samenleving valt of staat ermee.Maatregelen die de gezondheid dienen Het Astma Fonds wil dat het Kabinet maatregelen neemt die de gezondheid(zorg) dienen. Zoals verhoging van de tabaksaccijns, want dat redt mensenlevens. Elke euro die tabaksartikelen duurder zijn, betekent één procent minder rokers. Preventie van rookgedrag is de beste manier om gezondheid te behouden. Een andere maatregel is investeren in gezonde schoolgebouwen. Het Astma Fonds ziet voor het Kabinet een unieke kans om de economie te stimuleren met investeringen die, sneller dan beoogd, de gezondheid van schoolkinderen bevorderen. De gezondheid van schoolkinderen staat onder druk: acht op de tien kinderen zitten in een ongezond klaslokaal: jaarlijks gaat het om ruim 1,2 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. In Nederland ondervinden 115.000 kinderen met astma als een van de eersten de gevolgen, terwijl ook hun klasgenootjes en leerkrachten te maken kunnen krijgen met gezondheidsrisico’s.Astma Fonds adopteert ongezonde schoolHet Astma Fonds adopteerde, samen met de GGD Hart voor Brabant en de provincie Noord Brabant, basisschool Pieter Wijten in Waalwijk. Samen met de gemeente en het schoolbestuur gaven zij op 16 januari het startsein. Op dit moment krijgen de kinderen op deze school les in ongezonde klaslokalen. Dankzij de adoptie en de daarop volgende verbouwing komt daar verandering in. ‘Acht op de tien kinderen in Nederland zit in een ongezonde klas. Dat moet veranderen. Deze school moet een voorbeeld zijn voor scholen in heel Nederland’, aldus Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds. Als de lucht die je inademt niet schoon is, heeft dit gevolgen voor je gezondheid. Je kunt er bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen of problemen met de ademhaling. Ook de leerprestaties gaan achteruit. Schone lucht is belangrijk voor alle kinderen en leerkrachten, vooral voor kinderen met astma. De GGD heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant de luchtkwaliteit op 33 basisscholen gemeten en ontdekte dat deze op de Pieter Wijtenschool in Waalwijk extreem slecht is. De school zal nu flink worden verbouwd. Het schoolbestuur en de gemeente Waalwijk stellen hiervoor huisvestingsmiddelen beschikbaar.Voorbeeldschool De Pieter Wijtenschool is niet de enige school in Nederland met ongezonde lucht. Uit onderzoek blijkt dat acht van de tien kinderen in Nederland in een vervuilde klas zitten! De Pieter Wijtenschool is een voorbeeld voor andere scholen. Samen met het schoolbestuur en de gemeente wil het Astma Fonds, GGD en provincie Noord-Brabant aan andere scholen laten zien hoe je de lucht op school weer fris en gezond kunt maken door een school duurzaam en energiezuinig te renoveren.Bron: Astma FondsKijk voor meer infomatie in het dossier: Astma

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO