08-06-2010

19 mei 2010 - Vitale werknemers leveren een positieve bijdrage aan hun organisatie doordat ze productiever zijn, gemotiveerder, meer betrokken bij hun werk en meer open staan voor eventuele veranderingen. Prestaties van werknemers kunnen vooral verbeterd worden door de ervaren stress te verminderen en het energieniveau te verbeteren. Internationaal onderzoeksbureau ZebraZone, in Nederland vertegenwoordigd door HR-organisatieadviesbureau Falke & Verbaan, toont aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in ‘Vitaliteit’ en ‘Performance & Excellence’ tussen werknemers van de bevraagde landen. Internationale vitaliteitNederlandse werknemers het meest vitaal, Duitse werknemers het minst.Uit de resultaten van het internationale onderzoek blijkt dat Nederlanders significant beter scoren op de graadmeters stress en werkvermogen. Meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse werknemers voelt zelden stress op het werk. Aangezien de Zweedse cultuur veel belang hecht aan goed werkgeverschap, werd verwacht dat Zweedse werknemers op elke graadmeter van vitaliteit beter zouden scoren dan andere landen. Dit is echter enkel het geval voor werkvermogen en leefstijl. Franse en Spaanse werknemers ervaren de meeste stress op het werk. In het Verenigd Koninkrijk ervaren werknemer een significant lager werkvermogen dan werknemers uit andere landen. Beïnvloeders van vitaliteitAndere factoren dan stress die de vitaliteit beïnvloeden: • Fysische gezondheidsproblemen Iets minder dan een op drie van de Spaanse werknemers (29 procent) ervaart hinder op het werk door lichamelijke gezondheidsklachten. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de VS is dit een op vijf werknemers. Nederlanders klagen hier – samen met Zweedse en Belgische werknemers – het minst over (zestien procent). • Motoriek Duitse werknemers (41 procent) ervaren bijna twee keer zo veel problemen met hun motoriek (problemen met de rug, schouders, armen, benen, elleboog) dan Amerikanen (22 procent). Belgische werknemers blijken hiervan ook veel last te ondervinden (36 procent). • Fysieke inspanning Meer dan de helft van de Spanjaarden doet gemiddeld drie keer per week een zware fysieke inspanning gedurende twintig minuten (bijvoorbeeld aerobics, zwemmen of lopen). Ook Amerikaanse werknemers (48 procent) scoren beduidend beter dan de andere landen als het gaat om fysieke activiteit. Nederland toont een matige score van 41 procent. Franse (34 procent) en Duitse werknemers (36 procent) scoren het slechtst. • Ontbijt 86 procent van de Spaanse en 82 procent van de Zweedse werknemers ontbijt iedere dag. Werknemers uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, VS en België hebben aanzienlijk minder gezonde voedingsgewoonten aangezien slechts twee op de drie werknemers dagelijks ontbijt. • Alcoholgebruik Het alcoholgebruik bij werknemers blijkt het hoogst te zijn in het Verenigd Koninkrijk (twintig procent) en Nederland (achttien procent), terwijl Zweden - waar alcohol erg duur is - het laagste percentage 'drinkers' (zes procent) heeft. In België, VS, Frankrijk, Spanje en Duitsland drinkt slechts een op de tien werknemers meer dan de norm. • Roken De VS heeft het laagste percentage van werknemers die roken (amper 21 procent rookt twee of meer sigaretten per dag). Duitsland scoort het hoogst met 38 procent, op de voet gevolgd door België waar 36 procent van de werknemers twee of meer sigaretten per dag rookt. In vergelijking met de andere Europese landen scoort Nederland het laagst (30 procent). Sociodemografische gegevensSociodemografische gegevens die de vitaliteit van werknemers beïnvloeden: • Vrouwen, werknemers tussen 25 en 39 jaar, hoogopgeleide werknemers en werknemers die fulltime werkzaam zijn voelen zich aanzienlijk meer gestrest. • Mannen, werknemers die jonger zijn dan 25 jaar, werknemers met een laag en middelhoog onderwijsniveau, fulltime werknemers en werknemers in commerciële en industriële sectoren ervaren een slechtere leefstijl. • Werknemers die 21 jaar of langer werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie, werknemers tussen 50-54 jaar, niet-leidinggevenden en laagopgeleide werknemers voelen zich minder energiek. Excellence & Performance De studieresultaten tonen duidelijk aan dat het belangrijk is dat werknemers zich betrokken voelen bij hun organisatie. Pas dan zijn werknemers immers bereid een ‘stapje extra’ te zetten voor hun organisatie. Bedrijven hebben behoefte aan excellerende medewerkers die bereid zijn extra inspanningen te leveren. Werkgevers kunnen hun personeel echter niet dwingen om extra inspanningen te presteren, dit moet uit vrije wil gebeuren. Dergelijk gedrag om ‘meer te willen presteren’ heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke bedrijfsresultaten. Bovendien leidt een hogere organisatiebetrokkenheid ook tot een vermindering van het personeelsverloop. Nederlanders scoren, samen met Belgen, het hoogst op Performance en scoren eveneens hoog op Excellence. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk scoren het laagst op Performance, terwijl werknemers in Nederland, België en de VS de hoogste prestaties tonen. Zweden ten slotte, heeft gemiddelde scores op Performance, maar laat zeer hoge scores voor Excellence zien. Nederlandse en Belgische werknemers scoren significant hoger op (bijna) alle indicatoren van Performance. Werknemers uit Nederland en België rapporteren een hogere productiviteit, betrokkenheid bij het werk, tevredenheid en motivatie dan werknemers uit andere landen. Samen met de Amerikanen voelen Belgen zich meer bij hun organisatie betrokken in vergelijking met de andere landen. Britten scoren het slechtst op al deze variabelen. Internationale verschillen Franse en Britse werknemers voelen zich het minst bereid tot veranderingen in hun organisatie, terwijl de Zweedse en de Amerikaanse werknemers hiervoor het meest open staan. Nederland scoort het hoogst op innovatie, en ten slotte scoren Belgische, Zweedse en Amerikaanse werknemers significant hoger op ondernemingszin dan de andere landen. Een aantal interessante internationale verschillen: • Nederlandse (94 procent), Belgische (93 procent) en Franse (92 procent) werknemers vinden hun werk zinvol, terwijl Britse werknemers een stuk lager scoren (78 procent). • Belgische (86 procent), Amerikaanse (85 procent), Nederlandse (83 procent) en Franse werknemers (80 procent) zijn het meest trots dat ze voor hun organisatie werken. • Nederlanders en Belgen voelen zich het meest gemotiveerd (respectievelijk 91 procent en 86 procent). In Spanje en het Verenigd Koninkrijk voelen amper zeven op de tien werknemers zich gemotiveerd voor hun werk. • twee op de drie Zweedse en Spaanse werknemers geloven dat met hun mening rekening wordt gehouden bij organisatieveranderingen. In Frankrijk en Duitsland is dit slechts een op de twee werknemers. • Belgische en Nederlandse werknemers zijn echte ambassadeurs en verdedigen hun organisatie met hart en ziel (respectievelijk 82 procent en 76 procent). In de andere landen is dit aanzienlijk minder met de slechtste score in het Verenigd Koninkrijk (60 procent). Verloopintentie Het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben – van alle ondervraagde landen – het hoogste percentage werknemers die van plan is op korte termijn hun organisatie te verlaten (respectievelijk zeventien en twintig procent). Belgen, Nederlanders en Zweden daarentegen zijn veel minder van plan om hun organisatie in de nabije toekomst te verlaten (respectievelijk zeven, acht en tien procent).Sociodemografie en Performance & Excellence Sociodemografische gegevens die bepalend zijn voor de Performance & Excellence van werknemers (uit alle ondervraagde landen): • Jongeren onder de 35 jaar voelen zich minder betrokken, gemotiveerd en ondernemingsgezind. Bovendien voelen jongeren onder de 25 jaar zich tevens minder productief. • Niet-leidinggevenden scoren over de hele lijn slechter dan leidinggevenden. • Werknemers met een laag opleidingsniveau voelen zich minder betrokken bij hun organisatie, minder innovatief en ondernemingsgezind dan werknemers met hogere opleidingsniveaus. • Organisaties met 5.000 werknemers of meer, scoren beduidend slechter dan kleinere organisaties op alle aspecten van Performance en Excellence met uitzondering van de productiviteit. • Werknemers die part-time werken ervaren een hogere performance dan full-time werknemers, maar voelen zich minder ‘excellent’ (oftewel minder veranderingsbereid, minder innovatief en minder ondernemingsgezind). Het volledige benchmarkrapport kunt u hier downloaden

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO