12-02-2013

Vanaf februari 2013 biedt EFAA inhouse trainingen aan om de kwaliteit van de organisatie op diverse vlakken te verbeteren.  Er zijn inhouse trainingen voor het team en voor het management.

 

Inhouse trainingen voor het team

 

Bewegen is Medicijn – Schijf van 3

ACSM en WHO stelden in 2009 de nieuwe beweegrichtlijn op ter preventie van meer dan 40 chronische aandoeningen. De fitnessbranche speelt een belangrijke rol om deze beweeg- en preventierichtlijn bekend te maken. In deze training van 1 dagdeel geven wij, eventueel samen met u, een training aan het team, om uw team te overtuigen van de kracht van deze kennis voor uw leden. Wij ondersteunen u bij de implementatie van de nieuwe preventienorm in uw bestaande begeleidingsstructuur.

 

Optimale klant- en doelgroepbegeleiding

De doelstelling van de klant staat centraal! Met het ledenvolg- en retentieprogramma  kunt u leden gemakkelijker volgen, beter plannen en optimaal een dossier bijhouden. Trainers hebben maximaal overzicht in wie ze begeleiden, wat de stand van zake is per klant, wat de doelen en resultaten zijn en vooral, welke klanten benaderd moeten worden omdat ze uitgevallen zijn. In deze dagdeel training trainen we u en uw team om het maximale uit het ledenvolg- en retentie programma te halen.

 

Sales- en prospectagenda

Alle prospects omzetten tot vaste leden, dat is de doelstelling van elke club. Met behulp van de sales- en prospectagenda kunt u prospects inplannen en opvolgen en heeft de sales medewerker een duidelijke structuur ter beschikking om zijn/haar activiteiten te plannen en managen. Niemand ontglipt meer aan de benodigde aandacht en het protocol van interesse tot inschrijving van een lid is volledig waarborgen. In deze dagdeel training trainen wij u en uw sales/balie team om het maximale uit het sales en prospect programma te halen.

 

Inhouse trainingen voor het management

 

Interne communicatie en delegeren van eindverantwoordelijkheden

Het gehele team optimaal geïnformeerd en iedereen een persoonlijk overzicht van verantwoordelijkheden en taken. Met behulp van het online logboek krijgt het management de mogelijkheid om te communiceren met het gehele team, specifieke groepen of functies  en dit op te slaan in een digitaal logboek. Medewerkers moeten een leesbevestiging afvinken waardoor het management optimaal zicht heeft op wie waar wel of niet van op de hoogte is. Met de online jaarplanner brengt u alle verantwoordelijkheden en activiteiten in een planning en koppelt deze aan teamleden. Elk teamlid krijgt een persoonlijk jaarplan ter beschikking waarin men zaken in behandeling kan zetten en voor afgewerkt af kan vinken. Leer in deze compacte dagdeel training een (kwaliteit) jaarplan op te stellen, die in te voeren, het systeem te beheren en het logboek effectief te gebruiken.

 

Opstellen van een kwaliteitshandboek/scope

Op basis van ISO 2001:2008 heeft EFAA een kwaliteitshandboek en organisatiescope ontwikkeld die het makkelijk maken documenten in een heldere zoekstructuur op te slaan, een procedurehandboek op te stellen en een structuur te hanteren om de procedure en kwaliteit up-to-date te houden. In deze training ondersteunen we om de kwaliteitsscope op te stellen, in te richten, de primaire procedures op te stellen tot een kwaliteitshandboek en de interne kwaliteitscontrole te plannen, zodat kwaliteit gewaarborgd is.

 

Positionering en connectie met de eerstelijnszorg

In deze training wordt u ondersteund in het definitief maken van een positioneringplan Preventiecentrum, naar uw team, naar uw leden, richting de eerstelijnszorg en richting media, zodat u intern, lokaal en regionaal uw diensten en unieke preventiecentrum karakter kenbaar kunt maken.

 

Meer informatie over de verschillende inhouse trainingen kijk op http://www.efaa.nl/web/management of neem contact op met EFAA.

 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO