13-03-2009

Het aantal mensen met overgewicht is onaanvaardbaar hoog. Daarom moet er veel gebeuren om overgewicht te voorkomen. Minister Klink van VWS presenteerde vandaag de Nota Overgewicht. Het Voedingscentrum is blij dat het kabinet nu een standpunt inneemt over dit onderwerp, dat de hele samenleving raakt. Andere landen, zoals Engeland, zijn ons hierin voorgegaan en werken met een grootschalig programma aan het voorkomen van overgewicht. Overgewicht vormt inmiddels een groot risico op de volksgezondheid in Nederland.

De oplossing van overgewicht ligt niet in de behandeling, maar in het voorkomen ervan. Enerzijds door bewust eet- en beweeggedrag te bevorderen, anderzijds door verleidingen te beperken. Het Voedingscentrum heeft zijn visie verwoord in het Masterplan Preventie Overgewicht (2005-2010). Een voortvloeisel daaruit is de publiekscampagne âde Energiebalansâ: eten en bewegen in balans.Risico voor de volksgezondheid Overgewicht is een groot risico voor de volksgezondheid. 55% van de Nederlandse mannen en meer dan 50% van de Nederlandse vrouwen is te zwaar. Ook Nederlandse kinderen zijn de afgelopen jaren beduidend dikker geworden. Hoe jonger iemand met overgewicht is, hoe hoger het risico op problemen. Mensen met overgewicht hebben meer kans op ernstige ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker. Ernstig overgewicht zorgt ook voor meer kans op onder andere ademhalingsproblemen, onvruchtbaarheid en psychische en sociale problemen.

Kosten van overgewichtVoor Nederland worden de directe kosten als gevolg van overgewicht en obesitas geschat op 3 tot 5% van het gezondheidszorgbudget. Dat komt neer op een half tot één miljard euro per jaar. De indirecte kosten in de vorm van ziekteverzuim, verloren arbeidsjaren, uitkeringen en dergelijke, liggen naar schatting op twee miljard euro per jaar.

Het Voedingscentrum ziet een belangrijke rol voor zichzelf bij het voorkomen van overgewicht.

Published by Redactie Medicalfacts/AB March 13th, 2009 in Algemeen, Eetstoornissen, Politiek and Preventie.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO