07-09-2006

Met ingang van 2007 geldt naast de fit!vak keuring zoals die op dit moment door LERF wordt uitgevoerd ook ISO als officieel keurmerk van Fit!vak. Ondernemers die lid zijn of zich willen aansluiten bij de branche vereniging, kunnen kiezen tussen de verenigingskeuring van Fit!vak en ISO. John van Heel, EFAA Health Management en aanbieder van ISO-TQM, gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige verenigingskeuring van Fit!vak en ISO.

1. Waarin onderscheidt de verenigingskeuring van Fit!vak zich van ISO?

“De huidige verenigingskeuring van Fit!vak is een keuring, een checklist. De ISO-TQM aanpak van EFAA is een structuur om kwaliteit, bedrijfscultuur en een managementsysteem te integreren binnen organisaties. De verenigingskeuring biedt een rapport met goede punten en tekortkomingen, vanuit het ISO-TQM programma van EFAA worden alle eindverantwoordelijkheden in kaart gebracht, de meest belangrijke procedures omschreven en wordt er aan de hand van voorbeelddocumenten en een geautomatiseerd bedrijfsmanagementsysteem een kwaliteitsverbeteringsprogramma binnen de organisatie geïmplementeerd. Daarnaast wordt een documentenzoeksystemen opgebouwd.”

2. Waarom is het goed dat in 2007 naast de verenigingskeuring van Fit!vak ook ISO wordt ‘erkend’ als officieel keurmerk van de fitnessbranche?

“ISO is een algemeen, internationaal kwaliteitskeurmerk. Het ISO-TQM programma van EFAA is een op ISO gebaseerd en op sportcentra toegespitst management- en kwaliteitsprogramma, dat de totale organisatie omvat. De organisatie kan jaarlijks twee bijscholingsdagen volgen, wordt iedere 3 jaar gekeurd door een officiële certificeringinstantie (DNV) en ontvangt elke 6 maanden een update van procedures en documenten. Niet alleen een effectief en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook een programma waarmee van elkaar geleerd kan worden.”

3. Waarom zou een ondernemer moeten kiezen voor de huidige keuring van Fit!vak of voor ISO?

“Voor de huidige keuring van Fit!vak kiest een ondernemer die wil checken of gij acties heeft ondernomen ten aanzien van bepaalde wet- en regelgeving en die zijn faciliteiten (middelen) en activiteiten op het gebied van dienstverlening, personeelszaken, kwaliteit, directie en organisatie wil inventariseren. Voor deze ondernemers is de keuring een handige checklist, die aanleiding kan zijn de eerste stap op weg naar kwaliteitsmanagement te zetten. Voor ISO-TQM kiest een ondernemer als hij zijn organisatie op orde wil brengen, beter wil kunnen delegeren, de kwaliteit structureel wil bevorderen, effectiever wil werken met zijn team en meer rendement wil halen. Er worden onder meer structuren aangebracht op het gebied van beleid, begroting, begeleiding, sales, onderhoud, markering, personeelsbeleid, financiële- en operationele rapportages, kwaliteitsontwikkeling, betrokkenheid van team en leden, retentie, interne communicatie en meer.Voor alle onderdelen worden bijbehorende documenten documenten aangereikt en een stappenplan om het onderdeel te implementeren. Als ondernemer kies je dus voor het ISO-TQM programma van EFAA als je meer aan je organisatie wilt werken in de plaats van uitsluitend erin.”

4. Wordt ISO het enige keurmerk in de toekomst?

“Ik denk dat de ISO-TQM aanpak geformaliseerd gaat worden in een specifieke branchecertificering, die de eigenschappen heeft van een ISO certificering, maar sec gericht is op de sport- en gezondheidssector.”

5. Hoe zwaar en duur is een ISO traject voor een fitnesscentrum?

“Dat is sterk afhankelijk van wat er al aanwezig is binnen het centrum aan procesomschrijvingen en handboeken. De proactieve ondernemer of manager moet er wel de schouders onder zetten en er tijd voor vrijmaken, dat zal duidelijk zijn. Niet alleen het programma opbouwen staat namelijk centraal in het programma, ook voor het werken met het systeem moeten acties worden ondernomen. Bij het ene centrum kost dat 2 uur per week, bij een ander centrum komt er mogelijk zoveel weerstand onder de medewerkers dat het tussen de 5 en 10 uur per week aan communicatie en motiveren kost. Duur is het niet, inclusief de opleiding en een plantsysteem voor de organisatie kost het programma 250 euro per maand.”

6. Wat doet ISO met de status van een fitnesscentrum, wat kan een ondernemer er mee in promotionele zin?

“Een ISO certificaat behaal je omdat je aan de kwaliteit van je organisatie hebt gewerkt. De waarde ligt in de werkwijze, de structuur, de leverbetrouwbaarheid naar je leden, de uniformiteit in werken, de rust onder het team, iedereen weet wat van haar/hem wordt verwacht. Er is inzicht in resultaat, en doelen worden gemakkelijker gerealiseerd. Kortom: een kwaliteitszorgsysteem heeft waarde voor de ondernemer, organisatie, het team en voor de klanten. Naar mijn mening werk je niet aan kwaliteit voor de promotie, maar om prettiger te kunnen werken, meer rendement te behalen, sterker te kunnen groeien en een sterke bedrijfscultuur op te bouwen. Dat heeft ook een sterke uitstraling tot gevolg, maar niet door de term ISO te gebruiken. Het ISO certificaat zorg er alleen maar voor dat je scherp blijft door de aansturing vanuit DNV en EFAA. Als het ISO certificaat wordt aangevuld met een sterrensysteem voor sportcentra, kun je er wel iets mee in promotionele zin.”

7. Waar kan een ondernemer terecht die zijn centrum ISO wil laten certificeren?

“Hij kan kiezen voor individuele begeleiding, voor deelname in een groep van 10 ondernemers of voor een interim-manager. Die komt dan minimaal 10 uur per week intern en assisteert bij de opbouw en implementatie van het programma. Op www.hmi-coach.nl is alle informatie te vinden, maar een e-mail sturen naar info@efaa.nl is ook voldoend.”

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO