14-02-2012

 Nieuwsbericht | 13-02-2012 Vandaag zijn de bestuurlijke afspraken voor het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ getekend. Minister Edith Schippers (VWS) gaat hiermee samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven 'Sporten en Bewegen in de Buurt' stimuleren. Minister Schippers heeft eerder bekend gemaakt hiervoor jaarlijks zo’n € 70 miljoen uit te trekken. Ook het ministerie van OCW betaalt hieraan mee. Richard Krajicek opende in Ahoy de bijeenkomst tijdens het ABN-AMRO World Tennis Tournament. De afspraken zijn ondertekend door: Minister Edith Schippers (VWS) Vereniging van Nederlandse Gemeenten NOC*NSF VNO-NCW en MKB-Nederland Het ministerie van VWS komt, naast de jaarlijkse € 70 miljoen waarmee onder andere buurtsportcoaches worden gefinancierd, voor het realiseren van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' onder meer met: Een landelijke database om van elkaars succesvolle initiatieven en voorbeelden te leren en over te nemen. Een Buurtscan, waarmee gemeenten kunnen bekijken wat in welke buurt nodig is. Met het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ wil minister Schippers ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. Binnen het programma wordt er gezocht naar een goede match van vraag en aanbod van sporten en bewegen, waarbij niet alleen de sportsector en de overheid betrokken zijn maar ook organisaties zoals fitnessbranche, dansscholen, onderwijs, kinderopvang en bijvoorbeeld woningcorporaties. Het kabinet wil stimuleren dat er lokaal zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van initiatieven en werkwijzen die in andere buurten al succesvol bleken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: Op en rond basisscholen in Rotterdam bieden sportverenigingen na schooltijd structureel trainingen aan en ontstaan zogenaamde Schoolsportverenigingen. Het sportaanbod varieert per schoolsportvereniging en wordt afgestemd op de wensen van de kinderen. Het programma Start to Run van de Atletiekunie biedt een laagdrempelig kennismakingsaanbod met hardlopen; in zes weken tijd een start maken met hardlopen. Door middel van diverse laagdrempelige trainingsvormen kunnen mensen met bijvoorbeeld overgewicht of een matige conditie werken aan hun gezondheid en leefstijl. In de provincie Groningen is hiervoor het concept ‘Sportdorp’ ontwikkeld. Het project ‘Sportdorp’ is erop gericht dat er in dorpskernen een sportplek wordt gecreëerd waar elke inwoner een leven lang betrokken is; als actieve sporter of als vrijwilliger in de sport. Sport wordt daarbij dóór en vóór de dorpsinwoners georganiseerd, waarbij de sportverenigingen en andere partijen uit het dorp intensief samenwerken. De website www.sportenindebuurt.nl is vanaf vandaag de plek om informatie te vinden over het programma. De site geeft antwoord op vragen als: Hoe kun je een buurtsportcoach inzetten? Welke ondersteuning kun je krijgen? Bron: rijksoverheid.nl

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO