21-02-2012

De brancheorganisatie Fit!vak heeft niet stilgezeten en heeft samen met de Consumentenbond en gefaciliteerd door de Sociaal Economische Raad (SER) een akkoord bereikt over algemene leveringsvoorwaarden voor de fitnessbranche en de oprichting van een geschillencommissie. Omdat kwaliteit het verschil gaat maken, is het belangrijk dat consumenten weten welke instructeurs, fitnesstrainers en fitnesscentra de gewenste kwaliteit bieden. De Algemene Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de fitnessbranche. Ze geven de ondernemer en de consument een duidelijk beeld van de kwaliteit waaraan fitnesscentra moeten voldoen. Ze zijn ook een teken van professionaliteit van de branche. Fit!vak heeft samen met de Consumentenbond nieuwe algemene voorwaarden opgesteld voor de centra die zijn aangesloten bij de branchevereniging. Deze voorwaarden zijn ingegaan per 1 januari van dit jaar. Consumenten weten dat ze bij de leden van Fit!vak in elk geval verzekerd zijn van redelijke en duidelijke voorwaarden. En als toch nog een geschil ontstaat, kunnen ze naar een onafhankelijke en laagdrempelige geschillencommissie stappen die snel een bindende uitspraak doet. De branche garandeert daarnaast de nakoming van deze uitspraken als de ondernemer hier onverhoopt geen gevolg aan geeft. Belangrijk pluspunt uit deze nieuwe algemene voorwaarden zijn duidelijke afspraken over tussentijdse opzegging door de consument. Bijvoorbeeld als u verhuist of als u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte niet meer kunt sporten gedurende de rest van de abonnementsperiode. Naast de tussentijdse opzegmogelijkheid bestaat er ook een bevriezingsmogelijkheid. In steeds meer sport- en bewegingscentra komt u naast het schildje van Fit!vak ook de banner en deursticker van EREPS tegen. EREPS is een register bestemd voor instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Dat betekent dat de instructeur en het centrum zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit in de begeleiding. Door het raadplegen van de site www.fitvak.com en www.ereps.nl kunt u als consument, maar ook als bedrijf of andere organisatie zien welke centra zijn aangesloten bij Fit!vak, welke EREPS geregistreerde instructeurs in dienst hebben en waar goede en transparante algemene voorwaarden worden gehanteerd. Fit!vak steunt aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. Fit!vak ijvert voor een verdere professionalisering van de branche. Bij Fit!vak zijn momenteel op ruim 900 locaties, verspreid over heel Nederland, sport- en bewegingscentra aangesloten. Fit!vak is daarmee de krachtigste en grootste speler in de Nederlandse fitnessbranche. Bij de centra van Fit!vak bent u verzekerd van de beste kwaliteit, professionele en verantwoorde begeleiding door instructeurs die gediplomeerd zijn én die het branche-erkende examen hebben afgelegd. Fit!vak wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en de branche waarborgen, want het gaat per slot van rekening om uw gezondheid.

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO