29-09-2011

19 september 2011

DEN HAAG - De BV Nederland kan 380 tot 930 miljoen euro per jaar verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen, dus drie keer per week 20 minuten sporten, levert dat bijna 1 miljard op. Het tegenovergestelde is ook het geval: te weinig bewegen is een concreet arbeidsrisico en levert meer verzuim op. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds roepen daarom werkgevers, overheid en politiek op om nu in beweging te komen.  

Nederland moet 18 miljard bezuinigen, dus het wordt een sombere Prinsjesdag. Niet voor minister Henk Kamp, als het aan het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds ligt. Zij hebben maandag in Nieuwspoort, op de dag voor Prinsjesdag, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek aangeboden dat bewijst dat investeren in sport en bewegen op de werkvloer echt loont.  “Wat ons betreft een inkopper voor overheidsbeleid: zeker gezien de geplande verhoging van de pensioenleeftijd is dit een ijzersterk argument voor duurzame inzetbaarheid van werknemers in een vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt”, aldus Clémence Ross en Sybilla Dekker namens respectievelijk het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds. Minister Kamp scoort graag met deze voorzet, gaf hij aan: “Dit past precies in het Actieplan Gezond Bedrijf dat we samen met VWS voorbereiden. Drie keer per week twintig minuten sporten: dat is realistisch. Als de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat, moeten we langer gezond blijven doorwerken. In de beroepsopleidingen moeten we al aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid. En fit blijven is ook voor jezelf en voor je omgeving goed.”  Beide organisaties hebben samen opdracht gegeven voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door TNO en PwC. Werknemers die voldoende bewegen, lopen minder risico op chronische ziekten en ze zullen zich minder vaak ziek melden. Een zittend bestaan is daarentegen een ‘sluipmoordenaar’: wie weinig beweegt, verzuimt meer en vergroot zijn kans om diabetes of hart- en vaatziekten te krijgen. Niet voor niets heeft het ministerie van SZW momenteel een ‘vitaliteitspakket’ in voorbereiding, om dit onderwerp op de agenda te krijgen van werkgevers en werknemers. Ook minister Schippers van VWS heeft al in een nota opgenomen dat sport- en beweegmogelijkheden op en rond het werk moeten worden geïntensiveerd.  NISB en Diabetes Fonds pleitten er maandag bij minister Kamp voor om snel stappen te nemen om het bedrijfsleven over de streep te trekken. Die zei dat dit onderzoek een extra motivatie oplevert om een succes te maken van het Actieplan Gezond Bedrijf. “In mijn mooie Achterhoek ken ik Aviko als een goed voorbeeld: alle medewerkers krijgen een vitaliteitscheck. En na een tijdje wordt gekeken of de doelstellingen worden gehaald. Als het daar kan, kan het overal!”   Het stimuleren van bewegen levert het bedrijfsleven veel geld op, blijkt uit dit onderzoek. Dat intensief bewegen (lees: sporten) de meeste ‘winst’ oplevert is opmerkelijk omdat juist intensief bewegen gepaard gaat met een relatief hoog blessurerisico. Met een econometrisch model is berekend dat de baten hoger zijn omdat het hogere verzuim door sportblessures van sportende werknemers ruimschoots wordt gecompenseerd: sportende werknemers verzuimen gemiddeld minder dan hun niet-sportende collega’s.   Als alle werknemers in Nederland flink bewegen dan levert dat de BV Nederland op jaarbasis een bedrag op van maximaal 930 miljoen euro, door minder verzuimkosten. Het is niet waarschijnlijk dat alle werknemers te porren zijn die fitnorm te halen. De onderzoekers hebben daarom ook een realistischer scenario doorgerekend. Als het aantal werknemers dat flink gaat bewegen met een kwart toeneemt is de winst altijd nog 380 miljoen euro, blijkt uit modelberekeningen.  Traploopweek: goed idee!  NISB en Diabetes Fonds maken het de bedrijven gemakkelijk om hun goede voornemens meteen uit te voeren: volgende week is de vijfde landelijke Traploopweek, waarmee zij hun werknemers op een positieve, aansprekende manier kunnen stimuleren tot bewegen. Via www.traploopweek.nl kunnen zij leuke materialen en nuttige adviezen downloaden. Vorig jaar hielden meer dan 800 bedrijfslocaties met ruim 280.000 werknemers een eigen actie. Dit jaar is de Traploopweek van 26 tot en met 30 september.  Successen in de praktijk  NISB heeft de afgelopen jaren al diverse bedrijven in hun actieve gezondheidsbeleid in beeld gebracht, variërend van papierfabrikant Georgia Pacific en aardappelverwerker Aviko tot farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk, autobedrijf Pon en de Dienst Wegverkeer (RDW). Deze organisaties werken actief aan de vitaliteit van hun medewerkers. De een kiest voor gezamenlijke sportbeloftes als de Nijmeegse Vierdaagse of een businessloop, de ander zoekt het in geïntegreerde aandacht voor voeding en bewegen, of combineert het met een stoppen-met-roken-methode. In de brochure over het onderzoek zijn deze praktijkverhalen ook opgenomen.   Van het aanbieden van het onderzoek is een filmpje gemaakt.  

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO