20-12-2011

In twee publicaties zijn de positieve effecten van bewegen (en voeding) op leerprestaties onder elkaar gezet. Een groep wetenschappers en praktijkdeskundigen heeft de effecten van beweging op de leerprestatie van kinderen onderzocht. Daarnaast heeft de Hartstichting een overzicht gemaakt van literatuur over de relaties tussen voeding, bewegen, overgewicht en leerprestaties.  

Rapportage ‘Relatie tussen voeding, bewegen, overgewicht en leerprestaties: een literatuuroverzicht’  In de rapportage van de Hartstichting is te lezen dat er meer bereikt kan worden als duidelijk is dat gezonder eten en meer bewegen ook bijdraagt aan betere leerprestaties.  Conclusies bewegen

  • Er is een positief verband tussen bewegen en leerprestaties.
  • Beweegprogramma’s verbeteren het concentratieniveau van leerlingen.
  • Meer tijd inruimen voor matige tot intensieve activiteit (1 uur per dag), ten koste van reguliere lestijd, leidt niet tot vermindering van de leerprestaties, maar in sommige gevallen zelfs tot een verbetering van de leerprestaties leidt.

Conclusies voeding

  • Ontbijten lijkt een positief effect te hebben op cognitief functioneren, met name op het korte termijn geheugen.
  • Het overslaan van ontbijten lijkt een negatief effect te hebben op cognitief functioneren.

Conclusie overgewicht

  • Er is een negatieve relatie tussen overgewicht en leerprestaties. Sociale en psychologische factoren zijn waarschijnlijk de onderliggende factoren die de relatie tussen overgewicht en leerprestaties verklaren.

Bewegen = beter: de effecten van beweging op leerprestaties van kinderen  De wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben onderzoek gedaan naar de lang- en kortdurende effecten van bewegen op de leerprestaties van kinderen. Zij trekken de volgende conclusies:

  1. Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie van kinderen.
  2. Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter.
  3. Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
  4. Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd.

Bijlagen  Rapportage ‘Relatie tussen voeding, bewegen, overgewicht en leerprestaties: een literatuuroverzicht’  Pamflet ‘Bewegen = beter’  Nieuwsbericht NOC*NSF 'Sporten op school leidt tot betere leerprestaties'

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO