02-04-2012

Fitnesscentra Fitness is opgeklommen tot de meest beoefende sport van ons land. Ook de fitnesscentra hebben zich ontwikkeld. Zo is een deel van de ondernemingen uitgegroeid tot multifunctionele bewegingscentra waar ook andere sporten beoefend kunnen worden. Daarnaast zijn er low budgetbedrijven en ladiescentra ontstaan. Ook wordt fitness aangeboden in hotels, scholen, bedrijven en bij fysiotherapiepraktijken. Traditionele sprotscholen maken een steeds kleiner deel uit van de fitnessbranche. Trends

 • Toenemende schaalvergroting, ketenvorming en franchise.
 • Opkomst van onderscheidende, nieuwe formules
 • Meer focus op doelgroepen: low budget, dames, senioren, zorg, kinderen.
 • Groeiend belang internet en social media
 • Meer aandacht voor services, gastvrijheid en beleving.

  Kansen en bedreigingen

 • Fitness is onverminderd populair in Nederland.
 • Inzet social media kan ledenbinding en loyaliteit bevorderen.
 • Aandacht voor overgewicht en gezonde voeding van consumenten, overheid en zorgverzekeraars.
 • De vraag naar persoonlijke begeleiding neemt toe.
 • Integratie van sportverenigingen met fitnesscentra.
 • Op steeds meer plaatsen is sprake van een verdringingsmarkt en diverse fitnessbedrijven zitten in zware problemen. Oorzaak: de groei van ketens, uitbreiding van bestaande centra en opkomst van nieuwe, onderscheidende formules.
 • Gekwalificeerd personeel met de juiste aandacht voor de klant is schaars.
 • Het verloop bij de meeste fitnesscentra is hoog. Er is nog steeds te weinig aandacht voor ledenbehoud, marketing en een duidelijke positionering.
 • Dvd’s en fitness-apps voor Personal Trainers en adviezen ondersteunen de consument 24/7.
 • Dalende lidmaatschappen maken dat Premium clubs maar waarde moeten creëren.

Perspectief Versnelling naar volwassenheid De fitnessbranche zit midden in een transformatieproces naar professionalisering en een meer zakelijke aanpak. De ontwikkelingen gaan de laatste tijd snel. Nieuwe concepten zien het licht, waarbij beter wordt ingespeeld op de beleving en wensen van de klant. Verder groeit de aandacht voor internet en social media. Ook is er meer sturing op ledenwerving en ledenbehoud. Het belang van goede managementinformatie neemt toe. Deze transformatie gaat echter niet zonder slag of stoot. Veel fitnesscentra worstelen met de veranderde marktomstandigheden, waarbij de concurrentie fors is toegenomen en de klant minder loyaal is. Een deel van de bedrijven heeft dan ook moeite het hoofd boven water te houden. Kansen voor professionele ondernemers De markt biedt echter ook kansen. Fitness blijft populair in Nederland en dat betekent nog steeds groeimogelijkheden voor deze nog relatief jonge branche. Kansen zijn er voor centra die zich richten op specifieke doelgroepen. Ook de combinatie van fitness met zorg biedt mogelijkheden. Door de daling in koopkracht bij de consument zullen low budgetcentra  markt kunnen afsnoepen van de duurdere full servicecentra. Het retentieprobleem blijft actueel en dat vraagt van elke fitnessondernemer aandacht voor klantenbinding. Bron: Rabobank Cijfers & Trends

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO