25-06-2012

Mulier Instituut presenteert Trendrapport Fitnessbranche 2012
In 2011 nam een op de vijf Nederlanders deel aan fitness. Circa twee derde deed dat bij een van de 1.650 fitnesscentra. De afgelopen decennia werd de ontwikkeling van de fitnessbranche gekenmerkt door groei, zowel qua aanbod als qua deelname. Deze opmars hangt samen met het toegenomen gezondheidsbewustzijn en de maatschappelijke waardering voor een jong en slank voorkomen. Inmiddels is de fitnessbranche een groot en betekenisvol segment binnen de Nederlandse sportwereld geworden. Dat de fitnessbranche in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen van het Ministerie van VWS en NOC*NSF is illustratief voor de sterke positie die de branche heeft weten te verwerven.  Na jaren van groei is er nu sprake van stabilisatie van de deelname aan fitness. De groei van het aanbod vlakt af, de concurrentie verhevigt en de druk op de omzet neemt toe. Fitnessondernemers staan voor uitdagingen, zoals het behoud van hun klanten, het structureel investeren in de kwaliteit van personeel en het aanscherpen van de positionering. Daarnaast gloren er nieuwe kansen wanneer de branche haar kwaliteiten benut, bijvoorbeeld door het breder inzetten van de beweegexpertise van fitnessondernemers bij sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties.  http://www.sportsmedia.nl/bestuur-en-management/trendrapport-fitnessbranche-2012/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO