22-03-2012

Het kabinet breidt de Impuls brede school uit met het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Hiervoor trekt minister Schippers tot en met 2016 jaarlijks zeventig miljoen euro uit. Doel is het sport- en beweegaanbod op buurtniveau te verbreden. Om het werken met combinatiefuncties in het onderwijs te stimuleren startte in 2008 het project Combifuncties onderwijs. Nu zet het kabinet extra geld in om het sport- en beweegaanbod op buurtniveau te verbreden. Hiervoor wordt de Impuls brede school uitgebreid met het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt', waarin de buurtsportcoach de combinatiefunctionaris is. De nieuwe investeringen brengen het totaal op ongeveer 2900 combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Gemeente, scholen,  zorg- en welzijnsinstellingen, kinderopvang en (commerciële) sport- en beweegaanbieders gaan op buurtniveau samenwerken om de diverse doelgroepen te ondersteunen bij sport- en bewegen. De gemeente heeft daarbij de regie in handen. Het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' bestaat onder meer uit: - Een landelijke database om van elkaars succesvolle initiatieven en voorbeelden te leren en over te nemen. - Een Buurtscan, waarmee gemeenten kunnen bekijken wat in welke buurt nodig is. - Een goede match van vraag en aanbod van sporten en bewegen. Niet alleen de sportsector en de overheid zijn betrokken, maar ook andere partijen, zoals de fitnessbranche, dansscholen, onderwijs, kinderopvang en bijvoorbeeld woningcorporaties. Nieuwe Brede impuls De invoering van de Brede impuls start vanaf medio april 2012. Eerst komen de gemeenten aan de beurt die nog niet meedoen met de Impuls brede school. Vervolgens komen de grote gemeenten aan de beurt, waarna trapsgewijs de kleinere gemeenten aan bod komen. Net als bij de Impuls brede school gaat het rijk veertig procent bijdragen in de financiering van de Brede impuls. Voor de overige zestig procent krijgt de gemeente de ruimte om voor het nieuwe geld de cofinanciering te organiseren. Dat wijkt dus af van de Impuls brede school waarbij maximaal twintig procent van eigen bijdragen gevraagd kan worden van de deelnemende partijen. De gemeente voert bij deze Impuls de regie. Sportimpuls NOC*NSF Naast het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' start ook de Sportimpuls vanuit het NOC*NSF. Jaarlijks kunnen sport- en beweegaanbieders, waaronder ook scholen, een subsidie aanvragen om een nieuw initiatief te kunnen starten rond het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Per initiatief is minimaal achtduizend euro en maximaal vijftienduizend euro beschikbaar. Conclusie De Impuls brede school blijft bestaan. De overheid stelt, naast de beschikbare middelen voor Impuls brede school, jaarlijks zeventig miljoen euro beschikbaar tot en met 2016. Met dat geld kunnen gemeenten het sport- en beweegaanbod in hun buurt verbreden. Download hier het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Voor meer informatie bezoekt u de website www.sportindebuurt.nl Bron: Rijksoverheid 

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO