29-03-2012

Fit!vak (brancheorganisatie sportcentra) en EFAA (opleidingsorganisatie fitness professionals en fitness ondernemers) begeleiden momenteel 80 fitnesscentra in de opleiding ‘Preventiecentrum’ op weg naar het nieuwe keurmerk ‘Fit!vak Preventiecentrum’. Onderdeel van deze opleiding is de training en certificering van fitness instructeurs en personal trainers tot ‘Beweegdeskundigen (pre)diabetes’. De eerste trainers zijn al gecertificeerd en komende maand zullen de eerste sportcentrum gecertificeerd worden. Er is een groeiende behoefte aan beweegactiviteiten om (pre)diabetes en andere chronische aandoeningen te lijf te gaan. Tevens is er vraag naar een kwalitatief aanbod van bewegen binnen een gecombineerde leefstijlinterventie. In Nederland hebben inmiddels vier op de tien inwoners last van een chronische aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal oplopen (VSG). Omdat bewegen een sterk preventieve en vitaliserende werking heeft, vormen mensen met chronische ziekten een belangrijke doelgroep voor aanbieders van sport- en beweegactiviteiten. Bovendien hebben huisartsen behoefte aan hoogwaardige leefstijlinterventies waar ze naar door kunnen verwijzen. Ook sportcentra signaleren deze behoefte en zien mogelijkheden voor het uitbreiden van hun dienstverlening. Ze zien voor zichzelf een belangrijke maatschappelijke rol in deze samenleving weggelegd. Om beweegactiviteiten verantwoord en veilig te kunnen bieden, is het van belang dat medewerkers in sportcentra beschikken over voldoende kennis om mensen met onder andere (pre)diabetes deskundig te kunnen begeleiden. Beweegdeskundigen (pre)diabetes worden geregistreerd op www.ereps.nl, zodat het voor de zorgsector en het publiek duidelijk zichtbaar is waar de gecertificeerde begeleiders te vinden zijn. Voor meer informatie: www.fitvak.cominfo@fitvak.com

www.efaa.nlinfo@efaa.nl

  Noot voor de redactie Voor meer inhoudelijke informatie:

John van Heel

j.vanheel@efaa.nl

0495-533229

06-53623485

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO