21-02-2022

Waarom bewegen essentieel moet worden verklaard 3:

De waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking

Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen – en de inzet van sporthulpmiddelen – voor iemand met een fysieke beperking? Het nieuwe rapport van Rebel i.s.m. Kenniscentrum Sport en Bewegen over dit thema laat zien dat de gezondheidswinst, sociale effecten en effecten op de arbeidsmarkt anders zijn voor mensen met een fysieke beperking dan voor mensen zonder een beperking. In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen deed Rebel onderzoek naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen voor mensen met een fysieke beperking en de meerwaarde van investeringen in sporthulpmiddelen. Het onderzoek wijst uit dat de sociaaleconomische waarde voor deze groep groter is dan voor mensen zonder een beperking en dat de inzet van een sporthulpmiddel loont, als iemand daardoor wél voldoende kan sporten en bewegen.

Hier de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

Conclusie #1: het effect van sporten en bewegen is groter bij mensen met een fysieke beperking

De sociaaleconomische waarde van regelmatig sporten en bewegen is, voor de gemiddelde Nederlander, €25.000-100.000 over iemands levensduur. Hoe zit dat bij de mensen met een fysieke beperking?

Conclusie #2: er is meer gezondheidswinst te boeken door mensen met een fysieke beperking

De mensen met een fysieke beperking hebben een hogere kans op bepaalde aandoeningen. De aandoeningen die vaker voorkomen bij deze doelgroep zijn: coronaire hartziekten, diabetes, osteoporose en depressie. Door regelmatig te sporten en bewegen vermindert de kans op deze aandoeningen. De afname van de kans op deze aandoeningen is groter bij mensen met een fysieke beperking dan gemiddeld. Een verminderde kans op bepaalde aandoeningen leidt op drie manieren tot sociaaleconomische waarde, namelijk: een besparing op zorgkosten, hogere kwaliteit van leven (minder ziektelast), en hogere levensverwachting. Deze drie effecten vallen dus hoger uit bij de doelgroep van deze studie.

Conclusie #3: sociale effecten zijn meer dan gemiddeld aanwezig en het effect op de arbeidsmarkt is kleiner

Het opbouwen van sociaal kapitaal is niet goed in eurowaarde uit te drukken, maar we weten dat dit effect sterker optreedt voor mensen met een fysieke beperking, door tegengaan van isolement en eenzaamheid door (wat relatief veel voorkomt bij mensen met een beperking) bijdragen aan het veranderen van negatieve stereotypen bij naasten en het versterken van het effect op het zelfvertrouwen.

Conclusie #4: investeren in sporthulpmiddelen loont als de kans groot genoeg is dat dit mensen met een fysieke beperking aanzet tot regelmatig sporten en bewegen

De baten van sport en bewegen bij mensen met een fysieke beperking zijn hoger dan bij de gemiddelde Nederlander: ongeveer €5.000 - €15.000 meer, over iemands hele sportende leven. Dat is gemiddeld zo’n 15% hoger dan bij de gemiddelde Nederlander

Meer informatie en downloaden van de infografic;

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/de-waarde-van-sport-en-bewegen-voor-mensen-met-een-fysieke-beperking/

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO